workflow i dms
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times


Nowa ekologiczna oferta UniFactor S.A.

Pracuj ekologicznie dzięki Systemu Obiegu Dokumentów UniFirma
Jest to system archiwizacji, zarządzania i obiegu dokumentów. Elektroniczny system usprawnia procesy wymiany informacji w firmie, dba o bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów, ułatwia szybki dostęp osób uprawnionych do zgromadzonych zasobów. Wprowadzenie systemu archiwizacji cyfrowej dostarcza wiele korzyści: 
• redukcja czasu i kosztów przetwarzania dokumentów; 
• redukcja zasobów ludzkich zaangażowanych w obieg dokumentów papierowych; 
• redukcja czasu i kosztów dostępu do poszukiwanych dokumentów; 
• uporządkowanie, usprawnienie i standaryzacja procedur wewnętrznych; 
• koordynacja przetwarzania dokumentów wielu typów i z wielu lokalizacji; 
• szerokie możliwości konfiguracji raportowania i wyszukiwani danych; 
• podwyższenie poziomu bezpieczeństwa dostępu do dokumentów i danych; 
• całkowite pozbycie się papieru; 
• wyższy poziom obsługi klienta dzięki automatyzowaniu standardowych procesów i szybkiemu dostępowi do żądanych informacji. 
• Przyjazny interfejs . wg standardów Microsoft Office 2007 

SOD UniFirma tworzy centralną bazę wszystkich dokumentów, które gromadzone są w jednym miejscu na serwerze. Dostęp do nich jest ściśle kontrolowany uprawnieniami użytkowników.

WhitePress Prawa