Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

System klasy CMMS wspomagający pracę służb utrzymania ruchu

Dzięki systemowi SUR można wprowadzić wiele funkcji umożliwiających zautomatyzowanie prac gospodarki remontowej, sporządzanie harmonogramów, zadań przeglądów i smarowań, wykonywanie planowanych i zarządzanie nieplanowanymi remontami (awariami). Informacje mogą być generowane i udostępniane automatycznie osobom zainteresowanym. Elastyczny i nowoczesny interfejs użytkownika umożliwia szybki i efektywny dostęp do informacji. Poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych system umożliwia spełnienie indywidualnych wymagań organizacji, przynosząc rzeczywiste korzyści biznesowe klientowi.

  
 • Dokładna i szybka informacja o maszynach i urządzeniach
 • 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy
 • 
 • Wzrost jakości wykonywania zadań
 • 
 • Redukcja braków produkcyjnych

ULOTKA INFORMACYJNA

Główne moduły

  
 • 

  KARTOTEKA MASZYN

  

  Podstawowa kartoteka umożliwiająca gromadzenie i katalogowanie informacji o parku maszynowym wraz z informacjami powiązanymi, takimi jak: lista zdarzeń, dokumenty, remonty, awarie, lista firm serwisowych, itp.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA URZĄDZEŃ UDT

  

  Umożliwia przechowywanie informacji o urządzeniach objętych dozorem technicznych wraz z informacjami powiązanymi, lista wypożyczeń, rejestr sprawdzeń, czasokresy kontroli itp.

  
 • 
 • 

  MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

  

  Pomocnicza kartoteka pozwalająca przechowywać informacje o wykorzystywanych częściach zamiennych, dostawcach, zamiennikach, dokumentach magazynowych itp.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH

  

  Pomocnicza baza danych pozwalająca na rejestrowanie dokumentów przychodu i rozchodu (np. PZ, WZ).

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA DOKUMENTÓW

  

  Kartoteka przechowująca informacje o dokumentach powiązanych z danymi typami maszyn, takimi jak: akty prawne, instrukcje stanowiskowe, listy kontrolne czy wzory pism.

  
 • 
 • 

  MODUŁ ZDARZEŃ

  

  Specjalnie zaprojektowany moduł z opcją instalacji na panelu dotykowym, umożliwiający zgłaszanie przez pracowników różnych zdarzeń, np. awarii, usterek i innych, z możliwością opisu i identyfikacji zgłaszającego.

  
 • 
 • 

  ROZLICZENIA AWARII

  

  Specjalnie przygotowany moduł ułatwiający opisanie działań w ramach wykonanego zdarzenia (awaria, remont, usterka) wraz z rozliczeniem kosztów i czasu.

  
 • 
 • 

  MODUŁ ANALIZ I ZESTAWIEŃ

  

  umożliwia analizę danych opisujących maszyny. Tworzenie wieloprzekrojowych analiz po dowolnie wybranych cechach i zakresach.

  

Funkcje programu

  
 • rozbudowana kartoteka maszyn oraz urządzeń
 • 
 • możliwość projektowania kartotek systemowych
 • 
 • zwiększenie szybkości rozliczania prac grupowych
 • 
 • nadzór nad pracami prewencyjnymi
 • 
 • moduł zarządzania zdarzeniami związanymi z maszynami
  
 • nadzór nad częściami i ich dostawcami
 • 
 • moduł zarządzania wypożyczeniami i zwrotami
 • 
 • pełna historia zdarzeń, napraw serwisowych, cykl "życia maszyny"
 • 
 • graficzne analizy i zestawienia (wskaźniki MTBF, MTTR)
 • 
 • możliwość integracji systemu bezpośrednio z maszyną

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Główna lista maszyn Kartoteka maszyny Analiza i zestawienie Moduł prac grupowych