Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zintegrowane całościowe rozwiązanie LFS

Modułowy system zarządzania magazynem LFS może być stosowany w różnych sektorach, ponieważ spełnia zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane wymagania. System standardowy wspomagany przez relacyjną bazę danych kontroluje cały przepływ materiałów i informacji w centrum logistycznym za pomocą aplikacji dialogowych.

Mehr als ein Lagerverwaltungssystem - aktive Lagerführung mit LFS

System spełniający wszystkie wymagania

System zarządzania magazynem zdolny do obsługi wielu klientów i holdingów jest odpowiedni dla międzynarodowych i wielojęzycznych firm handlowych, a także podmiotów przemysłowych i logistycznych. LFS gwarantuje zwiększenie efektywności procesów, umożliwia znaczne oszczędności oraz możliwość długoterminowego utrzymania po niskich kosztach. Za pomocą tego systemu można automatycznie zoptymalizować wykorzystanie wszystkich zasobów magazynu, takich jak pracownicy, urządzenia magazynowe i pasy transmisyjne. Co więcej, to niezawodne rozwiązanie umożliwia ciągły wgląd w aktualną sytuację we wszystkich magazynach niezautomatyzowanych i zautomatyzowanych.

 

Wysoki standard systemu zarządzania magazynem LFS zapewnia klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestowania i gwarantuje, że system ten będzie przydatny także w przyszłości. Zapewnia on również wysoką funkcjonalność i ekonomiczność.

Otwarte rozwiązania systemowe dla struktury informatycznej

Nie musimy chyba dodawać, że system LFS współpracuje ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami ERP, MMS i MRP; posiada on także funkcje pracujące w środowiskach SOA oraz możliwość łatwego połączenia z systemami komputerowymi stworzonymi specjalnie dla klienta czy opracowanymi niezależnie. Na przykład, system zarządzania magazynem posiada standardowe interfejsy do systemów ERP takich jak SAP, ORACLE, STEEB, NAVISION, COPA, MOVEX, J.D. Edwards, MAPICS, Invent, Baan i wiele innych.

Niezawodna integracja LFS z tymi systemami i połączenie z popularnymi systemami transportowymi, celnymi i sklepami online została już sprawdzona przy okazji wielu projektów. Gwarantujemy bezproblemową wymianę danych za pomocą komputerów i innych systemów oprogramowania za pośrednictwem EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, TCP/IP MQSeries itp. LFS spełnia również wymagania wynikające z certyfikatu ISO 9000 w zakresie identyfikacji produktów i kontroli przepływu materiałów.
Die zuverlässige Integration von LFS in diese Systeme und die Anbindung an alle gängigen Speditions-, Zoll- und Online-Shopsysteme wurde bereits in zahlreichen Projekten unter Beweis gestellt. Der problemlose Datenaustausch mit Rechnern und anderen Softwaresystemen ist via EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, Socket-Verbindungen TCP/IP MQSeries u.v.m. gewährleistet. LFS unterstützt außerdem sämtliche Anforderungen aus der ISO 9000-Zertifizierung hinsichtlich Produktidentifizierung und Materialflusskontrolle.

Duże bezpieczeństwo inwestycji i niskie koszty adaptacji

W porównaniu z innymi systemami zarządzania magazynem, LFS oznacza oszczędność do 70% kosztów przyszłych adaptacji i rozszerzeń. Wynika to z tego, że LFS oferuje wysoką funkcjonalność, co wiąże się z prostą adaptacją parametrów do przyszłych wymagań.

LFS - całościowe rozwiązanie dla Państwa własnych definicji zadań

Podstawowa wersja LFS jest dostępna w formie prekonfigurowanego pakietu startowego. Jako gotowe do użytku rozwiązanie obsługujące wiele lokalizacji, ten pakiet podstawowy spełnia wszystkie podstawowe wymogi zarządzania magazynem w oparciu o jednolite podstawowe standardy logistyczne. Wszystkie pozostałe moduły są już zainstalowane i można je aktywować w dowolnym momencie. Dzięki wykorzystaniu modułów startowych system zapewnia duże korzyści gospodarcze nawet w małych magazynach. Ze względu na wysoki stopień parametryzacji system LFS można łatwo zaadaptować do przyszłych procesów i procedur dotyczących indywidualnych klientów. System LFS rośnie wraz z Państwa potrzebami i wymaganiami bez potrzeby zmiany istniejących baz danych.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem może być obsługiwane przez pracowników bez doświadczenia w obsłudze oprogramowania. Nawet skomplikowane zadania związane z utrzymaniem systemu klienci zazwyczaj wykonują sami. Niezbędna do tego wiedza jest przekazywana przez E+P podczas odpowiednio zaplanowanych szkoleń i seminariów.

Skuteczna logistyka magazynowa jest jednym z czynników decydujących o powodzeniu we wszystkich obszarach, takich jak handel i produkcja czy świadczenie usług logistycznych. W przypadku strategii "Just-in-Sequence" łańcuch dostaw musi być perfekcyjnie zorganizowany i funkcjonować bez zakłóceń. Dlatego LFS jest centralnym punktem łańcucha dostaw. Ten wysokowydajny system zapewnia optymalizację procesów, maksymalną przejrzystość i efektywność pracy magazynu, a więc także całego łańcucha dostaw. Skutkiem jest zauważalne obniżenie kosztów logistyki.

LFS jako rozwiązanie ASP

W przypadku korzystania z systemu LFS za pośrednictwem ASP (Application System Provider), nasi klienci mają dostęp do systemu zarządzania magazynem przez internet lub bezpośrednie łącze. Oprogramowanie jest udostępnianie na serwerze centralnym. Klient ma bezpieczny dostęp do zdefiniowanych aplikacji, natomiast nie musi kupować systemu. Opłata za użytkowanie zależy od czasu korzystania. Rozwiązanie ASP można łatwo zintegrować z istniejącymi strukturami informatycznymi i pozwala ono klientowi na minimalizację własnej infrastruktury informatycznej. Instalacja, aktualizacje i utrzymanie zapewniane są przez E+P. Niższe koszty początkowe i mniejszy wysiłek związany z utrzymaniem systemu i ochroną danych to dodatkowe oszczędności związane z korzystaniem z ASP.