Pozostałe systemy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Opis funkcjonalności 

Środki Trwałe sa modułem wspomagającym zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa i ułatwiającym naliczenie amortyzacji. Cechy systemu Środki Trwałe: 

Ewidencja 
Ewidencja środków trwałych
• Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 
• Ewidencja wyposażenia 
• Operacje na środkach trwałych: przyjęcie do użytkowania, likwidacja, sprzedaż, zmiana wartości, 
• Zawieszenie użytkowania i przywrócenie do użytkowania 
• Wypożyczenia środków trwałych 
• Wartość bieżąca 
• Automatyczna dekretacja do FK 
• Ewidencja środków używanych na wydziałach i przyporządkowanych do pracowników 
• Klasyfikacja KŚT 

Amortyzacja 
• Automatyczne plany ko końca amortyzacji 
• Amortyzacja liniowa, degresywna, 30%, jednorazowa 
• Tabela amortyzacyjna do końca użytkowania środka trwałego 
• Amortyzacja sezonowa 
• Zmiana stawki amortyzacyjnej 
• Zawieszenie amortyzacji 

Zestawienia
• Ewidencja środków używanych na wydziałach i przyporządkowanych do pracowników 
• Zestawienie środków wypożyczonych 
• Środki trwałe zamortyzowane, do przyjęcia, używane itp. 
• Zestawienia dekretacyjne 
• Historia zmian operacji na środku trwałym