Pozostałe systemy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Obsługa TAX FREE. 
• wydruk informacji na druku "Zwrot VAT dla podróżnych" 
• automatyczne wygenerowanie korekty przy zwrocie podatku 

Obsługa faktur zaliczkowych 
• możliwość częściowego rozliczenia zaliczki 
• rozliczenie faktury zaliczkowej na kilku fakturach sprzedaży 

Korekty dokumentów sprzedaży, zakupu i zaliczkowych. 
• pobieranie wszystkich niezbędnych informacji z dokumentu źródłowego 
• automatyczne generowanie dokumentów magazynowych w przypadku zwrotu towarów 

Fakturowanie zbiorcze i okresowe 
• automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży za ustalony okres i dla wybranej grupy klientów na podstawie zbioru Wz 
• automatyczna generacja faktur abonamentowych, na podstawie umów zawartych z klientami 
• możliwość wybrania dowolnej częstotliwości, daty wystawienia, zakresu fakturowania okresowego 

Współpraca z EDI 
• import zamówień 
• eksport faktur 

Obrót opakowaniami w kilku wariantach. 
• noty obciążeniowe i uznaniowe 
• dodawanie informacji o liczbie opakowań do Wz 
• automatyczna generacja Wz na opakowania, przy wydaniu towaru 
• śledzenie ruchów opakowań z wybranym klientem 

Obsługa sprzedaży komisowej 
• generowanie zestawień sprzedaży komisowej 
• automatyczne rozliczanie sprzedaży towaru komisowego 

Obsługa serwisu w tym samochodowego. 
• przydzielanie zlecenia do konkretnych serwisantów 
• możliwość pracy serwisantów na przydzielonych im magazynach części 

Logistyka: obsługa dostaw, dowody dostaw, rozliczenie kontrahentów i kierowców. 
• kompletowanie dostaw na podstawie zamówień lub Wz 

• automatyczne generowanie dowodów dostaw 
• generacja dokumentów sprzedaży dla klientów z wybranej dostawy 
• rozliczanie kierowcy na podstawie ilości towaru wydanego z magazynu i dostarczonego do klienta 

Zarządzanie kontaktami z klientami CRM 
• rejestracja kontaktów z klientami 
• planowanie działań marketingowych 
• analiza działań pracowników 

Obsługa kas i rachunków bankowych. •automatyczna generacja dokumentów KP i KW z poziomu dokumentów gotówkowych 
• ręczne operacje KP i KW 
• generowanie dokumentów KP i KW do wybranych dokumentów danego kontrahenta 
• szybki podgląd wszystkich zobowiązań klienta 
• zestawienie operacji na kasie i drukarce fiskalnej - sprawdzenie poprawności 

Zaawansowane zestawienia i analizy obrotów, zysków, ilości towarów, rotacji, towary bez rotacji itd. 
• uzyskanie informacji o zyskach na podstawie różnych kategorii: dokumentów, klientów, towarów, magazynów, w dowolnym zakresie dat

• informacje o obrotach na towarach 

Obsługa miejsc magazynowych. Obsługa partii wyrobów i dat przydatności do spożycia. Sekretariat: korespondencja wysłana i otrzymana, terminarz spotkań. 
• planowanie spotkań 
• rejestracja korespondencji 

Giełda cen: monitorowanie cen konkurencji. Poczta wewnętrzna
Unifirma asOpis funkcjonalności 

Ceny kontraktowe, okresowe, cennikowe:•dowolna liczba cen w cenniku w dowolnej walucie 
• promocje na określone grupy asortymentów i poszczególne asortymenty w wybranym okresie 
• promocje dla wybranych grup kontrahentów 
• umowy cenowe z klientami na określone towary lub grupy towarów 

Rabaty kontraktowe, okresowe, dokumentowe, pozycyjne dla kontrahenta asortymentu lub grupy. Wiele poziomów rabatowania. Oferty cenowe. 
• przygotowanie oferty na podstawie ceny zakupu, marży i rabatu lub wybranej ceny cennikowej i rabatu 
• podgląd zysku na całym dokumencie i na poszczególnych pozycjach 
• dla wyrobów produkcyjnych możliwy jest podgląd kosztu wytworzenia poprzez kalkulację danego wyrobu w aktualnych cenach zakupu surowców 
• wykorzystanie ofert już istniejących do utworzenia nowych ofert 
• przeniesienie oferty do zamówienia lub bezpośrednio do dokumentu sprzedaży 

Zamówienia z możliwością rezerwacji. 
• porównanie ilości na zamówieniu z aktualnymi stanami magazynowymi 
• realizacja częściowa zamówienia 
• automatyczne wygenerowanie potwierdzenia zamówienia również w języku angielskim 
• możliwość utworzenie faktury zaliczkowej na podstawie zamówienia 
• wystawienie faktury sprzedaży z poziomu zamówienia 

Dokumenty sprzedaży krajowe i zagraniczne: 
• faktury eksportowe i unijne: 
• dowolna liczba systemów numeracji 
• obsługa drukarek fiskalnych, czytników kodów paskowych 
• możliwość automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych i kasowych 

Dokumenty zakupu krajowe, wewnętrzne i zagraniczne, faktury kosztowe. 
• generacja dokumentu zakupu z wielu Pz 
• wprowadzanie dokumentów w dowolnej walucie 
• automatyczna generacja faktury wewnętrznej przy zakupach zagranicznych 
• zestawienie INTRASTAT 
• możliwość zwiększenia kosztów zakupu towarów o koszt transportu wynikający z pozycji na fakturze, lub faktury transportowej zakupu Integracja z drukarką fiskalną Automatyczne tworzenie zapotrzebowań z możliwością ręcznej korekty. 
• generowanie za pomocą zbiorczego zapotrzebowania zamówień do kilku dostawców 
• analiza stanów minimalnych i maksymalnych w celu określenia ilości potrzebnej do zapotrzebowania 
• analiza zamówień od klientów z uwzględnieniem ilości niedostępnych na magazynie 
• w przypadku firm produkcyjnych, analiza zamówień produkcyjnych 
• automatyczna generacja przyjęcia na magazyn na podstawie zapotrzebowania 

Rozliczenie akwizytorów 
• możliwość powiązania przedstawiciela handlowego z jego klientami, lub dokumentami sprzedaży 
• analizy zysków przedstawiciela na wybranych magazynach, towarach, grupach towarowych itp. 

Pełna obsługa gospodarki magazynowej.
• ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana za pomocą różnego rodzaju dokumentów 
• zestawienia wartości magazynu, grupy magazynów w rzeczywistych cenach zakupu 
• przeglądanie stanów magazynowych, z możliwością wglądu w historię obrotów 
• numery seryjne 
• daty ważności towarów 

Inwentaryzacja na wybrane asortymenty 
• możliwość inwentaryzacji wybranych asortymentów, grup towarów lub partii towarów bez konieczności blokowaniu ruchu magazynowego na pozostałych asortymentach w magazynie