Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Idealne dopasowanie - rozwiązania RFID dla każdej branży

Prawidłowo zintegrowana technologia RFID oferuje wyższą jakość procesów, uproszczone i przyspieszone procesy oraz znaczną redukcję kosztów. Obok tych ogólnych zalet, technologia ta oferuje dodatkowe korzyści dla poszczególnych sektorów. Tak więc Grupa Ehrhardt + Partner we współpracy ze swoją jednostką zależną ITL (the Institute for Technical Solutions in Logistics) opracowała indywidualne rozwiązania RFID dla branży farmaceutycznej, tekstylnej, elektronicznej, elektroniki użytkowej i zarządzania dokumentami.

Po dobraniu odpowiedniego sprzętu RFID dla danego obszaru zastosowań, nowe rozwiązania E+P dla poszczególnych branż umożliwiają także rejestrowanie towarów położonych blisko siebie. Do tej pory w większości przypadków nie można było zagwarantować równoległej rejestracji dużych ilości produktów położonych maksymalnie blisko siebie (tzw. rejestracja masowa). Przez to w wielu przypadkach identyfikacja poszczególnych pozycji wymagała dużego wysiłku. Nowe rozwiązania RFID uwzględniają indywidualne potrzeby i pozwalają na o wiele szybszą identyfikację i rejestrację produktów.

Rozwiązania RFID dla sektora farmaceutycznego

 

W ramach rozwiązania RFID przeznaczonego specjalnie dla sektora farmaceutycznego, każda pozycja wyposażona jest w transponder i można ją łatwo oznaczyć, zidentyfikować i śledzić.

 

W ramach funkcji automatycznej kontroli finalnej wybranych jednostek, numery partii, daty przydatności (BBD) i wielkości poszczególnych pozycji można sprawdzać i dokumentować w sposób spójny i zautomatyzowany.

RFID für Elektronikprodukte

W celu uniknięcia wadliwych dostaw, zagwarantowania bezpiecznego śledzenia produktów i lepszej kontroli „szarego” rynku, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty elektroniczne wysokiej jakości, konieczne są pracochłonne procesy, takie jak pełna rejestracja przypisanych numerów seryjnych czy końcowe sprawdzenie lokalizacji w magazynie.

 

 

Przy zastosowaniu rozwiązań E+P dla produktów elektronicznych, numery seryjne są sprawdzane, a zamknięte pojemniki dokładnie kontrolowane. W celu identyfikacji i udokumentowania numerów seryjnych nie jest konieczne oddzielanie od siebie poszczególnych towarów. Przeciwnie, możliwa jest rejestracja do 100 transponderów w ciągu kilku sekund, niezależnie od wielkości zamkniętych jednostek wysyłkowych. Przyspieszenie procesów logistycznych i redukcja kosztów przekonują o korzyściach z takiego rozwiązania. Ponadto, przekazanie towarów urzędowi pocztowemu lub firmie spedycyjnej jest udokumentowane i ma moc prawną.


W branży wysokiej jakości produktów elektronicznych służących rozrywce, np. takich jak CD i DVD, przygotowane zamówienia zawierają wiele różnych pozycji, które są pakowane razem. W przeszłości takie zamówienia musiały być otwierane w celu ich skontrolowania. Obecnie manualna wyrywkowa kontrola jest niepotrzebna dzięki nowo zaprojektowanemu przez Grupę Ehrhardt + Partner rozwiązaniu RFID dla branży elektroniki rozrywkowej. Towary są w 100% kontrolowane automatycznie. W tym przypadku system RFID pozwala również na osiągnięcie wysokiej jakości procesów i uproszczenie procedur logistycznych. Dawna pracochłonna obsługa zwrotów jest teraz łatwa i szybka, ponieważ nie wymaga kosztownej i czasochłonnej rejestracji każdej pozycji osobno.