Pozostałe systemy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Czym jest QMS

 Jest systemem wspomagającym zarządzanie obszarem jakości w danej organizacji. Jest on jednym z niewielu systemów tego typu pozwalający na kompleksowe zarządzanie poszczególnymi aspektami obszaru jakości, przy pomocy jednego zintegrowanego systemu informatycznego. Budowa modułowa systemu umożliwia wybranie i instalację tylko tych modułów, które są potrzebne danej organizacji. Cechy te pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów systemu, jego eksploatacji, umożliwiają zwiększenie elastyczności oraz pomagają odwzorować rzeczywiste procesy. Budowa modułowa umożliwia systematyczną rozbudowę systemu o moduły, zapewniając integrację pomiędzy danymi w systemie.

Platforma wspomagająca zarządzanie jakością

Program do ewidencji sprzętu kontrolno-pomiarowego umożliwia gromadzenie i przechowywanie informacji o sprzęcie do kontroli pomiarów i badań, a także pozwala na sprawne gospodarowanie tym sprzętem zgodnie z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001.

 

  • Współna platforma dla jakości
  • Wspomaganie procesów ISO
  • Moduły "szyte na miarę"
  • Centaralna baza wiedzy
  • Mniejszy koszt zarządzania

Kontrola Dostaw i Dostawców

System wspomagający zarządzanie kontrolą dostaw i dostawców. Umożliwia podział dostaw i dostawców z odpowiednią klasyfikacją wraz z nadzorowaniem procesu dostawy.

Czytaj więcej

 

Ewidencja Sprzętu Pomiarowego

Program do ewidencji sprzętu kontrolno-pomiarowego umożliwia gromadzenie informacji o przyrządach kontrolno-pomiarowym wraz z możliwością przeprowadzenia operacji wzorcowania.

Czytaj więcej

 

Gospodarka Narzędziowa

System pozwala na zwiększenie szybkości oraz minimalizację pomyłek wynikających z konieczności szybkiego, sprawnego zarządzania wydawaniem i zwrotami narzędzi w organizacji.

Czytaj więcej

 

Laboratorium Badawcze

Laboratorium badawcze jest systemem informatycznym przygotowanym w celu wspomagania pracy laboratoriówz możliwością dostosowania go do indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej

 

Braki i Reklamacje

Umożliwia rejestrację i nadzór nad wszelkimi powstałymi brakami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. System może nadzorować informacje o powstałych brakach z wielopozomową klasyfikacją.

Czytaj więcej

 

System FMEA

Narzędzie wspomagające FMEA w odniesieniu do produktu i/lub procesu. Zadaniem systemu jest gromadzenie danych na temat powstawania wad oraz ich wpływu na produkt/proces.

Czytaj więcej

 

SPC

System SPC został zaprojektowany tak, aby umożliwić nadzorowanie wielu procesów produkcyjnych z wykorzystaniem kart kontrolnych, takich jak: X-R, X-S, kart kroczących, skumulowanych i innych dla cech mierzalnych i alternatywnych.

Czytaj więcej

 

System Utrzymania Ruchu

SUR umożliwiajia zautomatyzowanie prac gospodarki remontowej, sporządzanie harmonogramów, zadań przeglądów i smarowań, wykonywanie planowanych i zarządzanie nieplanowanymi remontami.

Czytaj więcej