Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

System wspomagający zarządzanie kontrolą dostaw i dostawców

Moduły systemu umożliwiają zaprojektowanie kartotek systemu w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlić i dostosować kartoteki systemu do istniejących procesów. System umożliwia dodanie do kartotek załączników, plików w postaci elektronicznej. Oprogramowanie zostało wyposażone w odpowiednie moduły umożliwiające integrację z panelami dotykowymi, kartami kontroli czasu pracy, kodami kreskowymi oraz terminalami inwentaryzacyjnymi. Zastosowanie odpowiedniej ścieżki nadzorującej kontrolę asortymentu i dostawców sprawia, iż proces główny, jak i procesy pomocnicze stają się bardziej przejrzyste i czytelne.

  
 • Dokładna i szybka informacja
 • 
 • Wsparcie we wdrażaniu norm jakościowych
 • 
 • Wzrost jakości wykonywania zadań
 • 
 • Redukcja braków produkycjnych

ULOTKA INFORMACYJNA

Główne moduły

  
 • 

  KARTOTEKA DOSTAW

  

  Podstawowa kartoteka umożliwiająca przygotowanie i opis dostaw, wyznaczenie metody badań dla danego asortymentu, wskazanie osób odpowiedzialnych, wybranie odpowiednich szablonów kart kontroli.

  
 • 
 • 

  REJESTR KONTROLI

  

  Podstawowa kartoteka systemu przechowująca informację o przeprowadzonych kontrolach. Poprzez odpowiednie przygotowanie interfejsu możliwe staje się wykorzystanie paneli dotykowych, kodów kreskowych i terminali inwentaryzacyjnych.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA ASORTYMENTU

  

  Kartoteka przechowująca informację na temat kontrolowanego asortymentu, historii dostaw, informacji i klasyfikacji dostawców, historii reklamacji. Moduł posiada możliwość zaprojektowania kartoteki.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA DOSTAWCÓW

  

  Kartoteka przechowująca informację o dostawcach wraz z możliwością szczegółowej klasyfikacji i podziału.

  
 • 
 • 

  MODUŁ SZABLONÓW KART KONTROLI

  

  Moduł umożliwiający przygotowanie szablonów kart badań każdego asortymentu. W kartotece został zaimplementowany moduł obsługi arkuszy XLS.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

  

  Pomocnicza baza danych wykorzystywana przy przeprowadzaniu operacji kontroli asortymentu. Możliwość wykorzystania kart kontroli czasu pracy dla identyfikacji pracowników.

  
 • 
 • 

  MODUŁ KODÓW KRESKOWYCH

  

  Umożliwia wdrożenie kodów kreskowych dla oznaczenia skontrolowanych dostaw.

  
 • 
 • 

  MODUŁ ANALIZ I ZESTAWIEŃ

  

  Umożliwia analizę danych zebranych podczas kontroli i rejestracji dostaw. Możliwość tworzenia wieloprzekrojowych analiz po dowolnie wybranych cechach i zakresach.

  

Funkcje programu

  
 • rozbudowana kartoteka dostaw i dostawców
 • 
 • możliwość projektowania kartotek systemowych
 • 
 • zwiększenie szybkości i dokładności kontroli dostaw i dostawców
 • 
 • możliwość wprowadzenia wariantowości dostaw
 • 
 • wykorzystanie kodów kreskowych, kart kontroli czasu pracy
  
 • klasyfikacja dostawców, rankingi, alternatywni dostawcy
 • 
 • moduł eksportu danych do wielu formatów
 • 
 • historia kontroli dostaw, możliwość historii reklamacji
 • 
 • graficzne wieloprzekrojowe analizy i zestawienia
 • 
 • możliwość integracji systemu z systemami klasy ERP

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Kartoteka asortymentu ze zdjęciem Kartoteka asortymentu z rysunkiem z programu CAD-owskiego Przykładowa karta kontroli danego asortymentu Przykładowa karta kontroli danego asortymentu