Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wstęp

Firma to ludzie. Dbanie o pracowników to dbanie o interes firmy. By móc sprawnie obsługiwać  zaawansowany system relacji pracowniczych niezbędne jest odpowiednie narzędzie. Kacper w kompleksowy sposób umożliwia prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

 

 

Czym jest Kacper?

Kacper to zaawansowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Służy do ewidencji wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z pracownikami oraz do naliczania wynagrodzeń. Program umożliwia sprawną obsługę danych osobowych do 2 tysięcy zatrudnionych, sporządzanie list płac miesięcznych i dodatkowych, tak ogólnozakładowych, jak i częściowych dla wskazanych grup pracowniczych. Kacper pozwala na prowadzenie ewidencji oraz rozliczenia umów-zleceń – zarówno pracowników etatowych, jak też osób z zewnątrz i członków zarządu. W oparciu o zarejestrowane dane sporządzane są deklaracje PIT i raporty, które następnie przekazane zostają bezpośrednio do Programu Płatnika ZUS.

 

 

Wygodna i szybka obsługa

Podstawowym elementem obsługi kadrowo-płacowej jest poprawne wyliczenie wynagrodzenia, niezależnie od formy zatrudnienia. Program Kacper to narzędzie automatyzujące naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem potrąceń, dodatków czy stałych składników przyporządkowanych do pracownika. W ocenie Użytkowników, stanowi niezwykle istotne wsparcie w obliczeniu wszelkich składników honorarium oraz pilnowaniu wszystkich progów podatkowych i ZUS. Przyśpiesza pracę i znacznie podnosi jej komfort.

 

 

Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu

 

Pomyłki w dziale kadrowo-płacowym nie powinny się zdarzać. Konsekwencje nawet tych najdrobniejszych odczuć mogą nie tylko pracownicy ale i całe przedsiębiorstwo. Program Kacper skonstruowany jest tak aby to ryzyko zredukować do minimum. Wymienić tu można takie elementy jak: wsparcie w prawidłowym wyliczeniu wymiaru urlopów, współpraca z programem Płatnik w zakresie deklaracji ZUS, generowanie deklaracji podatkowych, możliwość automatycznego generowania z programu różnego rodzaju dokumentów pracowniczych (umów, zaświadczeń, oświadczeń, skierowań), które eliminują ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym wykonywaniu tych czynności.

 

 

Gwarancja bezpieczeństwa prawnego

 

Podążanie za szybko zmieniającymi się przepisami w prawie nie zawsze jest łatwe do zrealizowania.  Idealnym rozwiązaniem jest program Kacper. Stałe udoskonalany i na bieżąco aktualizowany do zmian w prawie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa związanego z pracą na dostosowanym do przepisów programie.

 

Wersja demonstracyjna

Zapraszamy na stronę www.syriusz.eu i zachęcamy do pobrania wersji demonstracyjnej programu.