Pozostałe systemy
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Możliwość pracy OffLine - niskie nakłady na infrastrukturę WiFi

Projektując system SLM, założyliśmy iż praca aplikacji mobilnej przy regałach/miejcach składowania towaru, musi odbywać się w trybieOffLine, tj. bez ciągłej komunikacji WiFi z systemem centralnym!

Takie założenie wynika z obserwacji budynków magazynów: struktury pomieszczeń, materiałów ich wykonania, jakie poczyniliśmy przez lata doświadczeń we wdrażniu oprogramowania w firmach dystrybucyjnych. Skomplikowane układy pomieszczeń oraz materiały, z których są wykonane, przyczyniają się do tłumienia sygnału sieci bezprzewodowej WiFi.
A co za tym idzie, dostarczenie sygnału WiFi do każdego zakątka magazynu, wiąże się dużymi nakładami w rozbudowany i specjalistyczny sprzęt WiFi lub jest po prostu niemożliwe.
Mając to na uwadze, SLM w trakcie realizowania zadań nie wymaga ciągłego połączenia z centralną bazą danych, a potrzebne do pracy dane, są pobierane/wysyłane w tzw. strefach wymiany.
Strefa wymiany to nic innego jak oznaczone miejsce w magazynie, gdzie dostępny jest sygnał sieci bezprzewodowej, realizowany za pomocą popularnych, ogólnie dostępnych urządzeń! 

Dodatkowo, dzięki tylko chwilowej konieczności połączenia bezprzewodowego z bazą centralną, osiągnęliśmy znacznie mniejszy pobór mocy, a co za tym idzie, dłuższy czas pracy terminali na baterii!

Zapraszamy na stronę http://www.syriusz.com.pl/slm-o-programie.html by dowiedzieć się więcej o programie

Program HermesSLM to nowoczesny system wspomagający operacje i prace wykonywane przez pracowników magazynu, firm dystrybucyjnych i handlowych. Obsługuje wiele zdarzeń jakie zachodzą w magazynie.
Podstawą systemu jest aplikacja mobilna SLM oraz lekki, mobilny terminal wyposażony w czytników kodów kreskowych i klawiaturę, umożliwiający szybkie wprowadzanie danych i identyfikację towarów!

Dodatkowo dzięki rejestracji zdarzeń w terminulu, system umożliwia opomiarowanie pracy magazynierów. Dane statystyczne mogą zostać wykorzystane do oceny wydajności lub np. przy sporządzaniu listy płac.

Wspomaganie pracy magazynierów – realizowane zadania

Zadania SLM

Zadania podstawowe:

  
 • Przyjęcia - weryfikacja dostaw na podstawie zamówień do dostawców (weryfikacja czy dany towar był zamawiany); na bieżąco uzupełniane terminy ważności oraz kody kreskowe kowarów;
 • 
 • Wydania - przygotowanie towarów do wydania/transportu na podstawie zamówień lub dokumentów wydań; możliwość równoległej pracy kilku magazynierów przy tym samym wydaniu;
 • 
 • Remanenty - możliwość sporządzania remanentów całościowych lub częściowych, na podstawie przygotowanych list spisowych. Dzięki funkcji Przewodnika komisje spisowe mogą łatwo odnaleźć towar w magazynie.

Zadania dodatkowe:

  
 • Rozkładanie - śledzenie i opomiarowanie prac związanych z rozkładaniem, przemieszczaniem towaru w magazynie;
 • 
 • Kompletacja - wspomaganie prac związanych z kompletowaniem przygotowanych zamówień, np. dokumentów pochodzących z kilku magazynów lub wymagających przepakowania/kontroli przed transportem;
 • 
 • Transport - wspomaganie kierowców pobierających palety z towarem z magazynu; informacja o oczekujących dokumentach, wadze, ilości palet.

Szybka i wygodna obsługa za pomocą klawiatury lub dotyku

Integracja programu z klawiaturą terminala
Integracja programu z urządzeniem

Aplikacja mobilna SLM integruje się z urządzenim, na którym pracuje! Dzięki temu może wykorzystać jego unikalne funkcje.

Przykładem są tu kolorowe klawisze funkcyjne dostępne w urządzeniu, które korespondują z funkcjami dostępnymi na ekranie. 
Kolor opcji na ekranie, sugeruje który klawisz należy nacisnąć! Dzięki temu, opanowanie funkcji programu jest szybkie i intuicyjne!

Czytelna lista towarowa z rozbudowanymi możliwościami

Czytelna lista towarowa z możliwością aktualizacji danych
Lista towarowa

Lista towarowa oferuje wydajne mechanizmy wyszukiwania na podstawie kodów kreskowych lub dowolnej frazy wpisanej poprzez klawiaturę.

Specjalnie przygotowana przez nas obsługa klawiatury, umożliwia szybkie przejście w tryb wyszukiwania, bez konieczności aktywowania dodatkowych mechanizmów!
Chcesz odnaleźć sok - w dowolnym momencie wpisz SOK na klawiaturze!

W widoku listy, dostępne są podstawowe informacje o towarze: nazwa, sposób pakowania, lokalizacja w magazynie. 
Informacje zawarte w liście, podlegają konfiguracji i w trakcie wdrożenia systemu możliwe jest jej dostosowanie do wymogów przedsiębiorstwa! 

Dodatkowo, w trakcie pracy z listą magazynową (obojętnie czy to przy przyjęciu, wydaniu, remanencie) magazynier ma dostęp do szeregu datkowych funkcji związanych z opisem towarów.
Do najważniejszych należą: 

  
 • możliwość edycji kodów kreskowych - podstawowego lub zamienników
 • 
 • edycja i wgląd w podstawową oraz zapasowe lokalizacje składowania towaru w magazynie

Dodatkowe informacje o towarze Lista lokalizacji gdzie składowany jest towar

Przewodnik - czyli co jest na półce/regale/w sektorze

Zeskanowanie kodu lokalizacji (regał, sektor, paleta) informuje jakie artykuły się tam znajdują
Jakie towary w lokalizacji

Unikalna funkcja Przewodnika umożliwia szybką odpowiedź na pytanie "jaki towarami mam się zająć i gdzie one się znajdują?", w kontekście realizowanego przeze mnie zadania.

przykład 1: w trakcie remanentu, skanując kod regału, system poinformuje czy znajdują się na nim artykuły, które należy zliczyć;
przykład 2: w trakcie sprzedaży system podpowiada, do których magazynów/sektorów/regałów należy się udać, aby przygotować wydawane towary.

Przewodnik prezentuje dane w postaci listy artykułów z wybranej lokalizacji lub w postaci struktury magazynu, w podziale na sektory, regały, półki, etc.

Struktura magazynu prezentowana jest w postaci drzewa, a dla każdego poziomu dostępna jest informacja o ilości towarów, które objęte są wykonywanym zadaniem oraz ich wadze. Wskazanie dowolnego poziomu, prezentuje towary tylko ze wskazanej lokalizacji.

Funkcja przewodnika, znacznie ułatwia pracę nowym osobom w magazynie oraz przyśpiesza lokalizację artykułów, dodatkowo optymalizuje przemieszczanie się po magazynie, podpowiadając kolejne towary wg zadanej kolejności logistycznej.

 

 
WhitePress Prawa