Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

System umożliwiający kompleksowe zarządzanie wszystkimi typami narzędzi w organizacji

System pozwala na zwiększenie szybkości oraz minimalizację pomyłek wynikających z konieczności szybkiego i sprawnego zarządzania wydawaniem i zwrotami. Kartoteka narzędzi umożliwia zapisanie wszystkich informacji opisujących poszczególne narzędzia. Poprzez wieloprzekrojowe analizy i zestawienia wykonywane według dowolnych cech opisujących narzędzia i przyrządy organizacja buduje bazę wiedzy o ich zużyciu, realnych kosztach zakupu i naprawach. Poprzez zastosowanie architektury klient–serwer cała baza wiedzy o narzędziach przechowywana jest w centralnym serwerze, umożliwiając dzielenie się informacjami z innymi pracownikami.

  
 • Dokładna i szybka informacja o wszystkich narzędziach
 • 
 • Redukcja stanów magazynowych
 • 
 • Zwiększenie szybkości obsługi wydawania i zwrotów
 • 
 • Wieloprzekrojowe analizy i zestawienia

ULOTKA INFORMACYJNA

Główne moduły

  
 • 

  KARTOTEKA NARZĘDZI

  

  Podstawowa kartoteka umożliwiająca opisanie narzędzi, dla których należy prowadzić ewidencję stanów magazynowych, historię wypożyczeń i zwrotów, kompletację itp.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA NARZEDZI SPECJALNYCH

  

  Jedna z podstawowych kartotek systemu umożliwiająca prowadzenie ewidencji narzędzi wytworzonych na potrzeby organizacji, dla których należy ewidencjonować ich przebiegi wraz z wymianą elementów składowych (matryce, formy itp.).

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA NARZĘDZI POMIAROWYCH

  

  Kartoteka umożliwia zarządzanie przyrządami kontrolno-pomiarowymi, nie tylko ich ewidencję, ale również przeprowadzanie operacji wzorcowania za pomocą specjalistycznych modułów.

  
 • 
 • 

  MODUŁ WYDAJNI NARZĘDZI

  

  Specjalnie zaprojektowany interfejs modułu umożliwia obsługę z poziomu paneli dotykowych, przyśpieszając obsługę wypożyczeń i zwrotów.

  
 • 
 • 

  KARTOTEKA DOKUMENTÓW

  

  Pomocnicza baza danych pozwalająca na rejestrowanie dokumentów przychodu i rozchodu (PZ, WZ, RW).

  
 • 
 • 

  REJESTRY DLA KSIĘGOWOŚCI

  

  Umożliwia generowanie raportów dla księgowości (przychody, rozchody, środki trwałe, inwentaryzacja).

  
 • 
 • 

  MODUŁ KODÓW KRESKOWYCH

  

  Umożliwia wdrożenie kodów kreskowych dla oznaczenia narzędzi lub/i miejsca składowania. System umozliwia wykorzystanie czytników kodów kablowych jak i bezprzewodowych.

  
 • 
 • 

  MODUŁ IDENTYFIKACJI

  

  Umożliwia wykorzystanie kart kontroli czasu pracy dla szybszej i sprawnej identyfikacji pracownika (wypożyczenia, zwroty, logowanie do systemu).

  

Funkcje programu

  
 • możliwość zaprojektowania kartotek narzędzia
 • 
 • wyszukiwanie po dowolnych cechach opisujących kartotekę
 • 
 • nadzór nad stanami minimalnymi i maksymalnymi
 • 
 • zwiększenie kontroli obiegu narzędzi
 • 
 • nadzór nad przyrządami pomiarowymi
  
 • pełna historia wypożyczeń i zwrotów
 • 
 • graficzne analizy i zestawienia
 • 
 • instegracja z systemami klasy ERP, MRP i MRPII
 • 
 • centralna baza wiedzy o narzędziach
 • 
 • import i eksport danych do wielu formatów

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Główna lista narzędzi Kartoteka narzędzia Gospodarka narzędziowa - Zrzut 3 Gospodarka narzędziowa - Zrzut 4