Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

CRM SyKOF to oprogramowanie stworzone z myślą o zarządzaniu relacjami z klientami przedsiębiorstwa. Umożliwia ewidencję wszechstronnych informacji o klientach, a także tworzenie i ewidencję zapytań ofertowych i kalkulacji. Pozwala także na planowanie różnego rodzaju kampanii i działań marketingowych.

Do głównych funkcjonalności należą:

  • Kartoteka kontrahentów — rozbudowany zbiór informacji o obecnych i potencjalnych klientach firmy. W kartotece widoczne są informacje o historii kontaktów z kontrahentem, transakcjach sprzedaży i zakupu, zamówieniach, aktualnych rozrachunkach i historii płatności, cenniku kontrahenta.

  • Kontakty z klientami — planowanie działań marketingowych u klientów. Możliwość grupowania kontrahentów pod względem regionów, branży, poziomu zaawansowania prowadzonych rozmów czy wielkości firmy i przypisywania osób odpowiedzialnych za kontakty z poszczególnymi firmami. Ewidencja rozmów, wizyt, ofert wysyłanych kontrahentowi.

  • Zapytania ofertowe — gromadzenie zapytań otrzymanych od obecnych lub potencjalnych klientów.

  • Oferty i kalkulacje — tworzenie ofert wraz z kalkulacjami cen w oparciu o aktualne ceny materiałów, stawki robocizny lub kursy walut.

  • Cenniki i rabaty — dla każdego kontrahenta można tworzyć indywidualne cenniki określające ceny sprzedaży lub rabaty od cen cennikowych. Wysokość rabatów może być uzależniona od dodatkowych parametrów, np. od wielkości kupowanej partii towaru lub obrotów w zadanych okresie czasu.

  • Zamówienia — przyjmowanie zamówień od klientów na produkowane wyroby bądź świadczone usługi, wgląd w aktualne stany magazynowe, możliwość rezerwacji zamawianego towaru. Łatwy dostęp do informacji o zaawansowaniu realizacji zamówienia.

  • Dokumenty sprzedaży — automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie zamówień i wydań z magazynu z automatycznym uwzględnieniem cen i rabatów kontrahenta. Możliwość generowania dokumentów na mobilnych urządzeniach PDA. Dokumenty mogą być tworzone w wybranym przez użytkownika języku i walucie.