Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Profesjonalne rozwiązanie dla gromadzenia danych produkcyjnych

CIMCO MDC-Max jest systemem gromadzenia danych produkcyjnych, który dostarcza stosowne raporty i wykresy produktywności zakładowego parku maszynowego. Na dzisiejszym złożonym i konkurencyjnym rynku, maksymalizacja efektywności zasobów produkcyjnych stała się niezbędną koniecznością.

Firma NewTech Solutions Sp. z o.o. jest autoryzowanym resellerem produktów CIMCO:

CIMCO Integration Authorized Reseller

CIMCO MDC-Max dostarcza możliwości gromadzenia i analizy danych produkcyjnych tak, aby takie zadanie wykonać łatwiej, szacując na bieżąco współczynniki efektywności (OEE). Wszystkie dane są gromadzone bez konieczności użycia komputerów PC przy każdej maszynie, lecz za pośrednictwem sieci komputerowej (przewodowej lub bezprzewodowej sieci Ethernet) w centralnym repozytorium danych nawet w przypadku monitorowania wielu zakładów.

System CIMCO MDC-Max jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją najbardziej zaufanego na rynku oprogramowania do komumikacji CNC - CIMCO DNC-Max.

Eiffel Tower in T-FLEX CAD

Zasada działania MDC-Max

W typowej instalcji do układu sterowania maszyny podłączone jest specjalne urządzenie (MDC unit). Urządzenie to może być połączone z przekaźnikami „Start cyklu” oraz „Licznik sztuk”. Za każdym razem, gdy zarejestrowany zostanie sygnał cyklu maszyny lub wykonanego detalu, oprogramowanie MDC-Max otrzyma odpowiedni komunikat. Z uwagi na różnorodność układów sterowania, rodzaj i ilość monitorowanych sygnałów zależy ściśle od wymagań klienta.

Komunikaty są rejestrowane przez system komputerowy w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast wykorzystane w formie graficznej.

mdcmax_setup_large

CIMCO MDC-Max z wykorzystaniem bezprzewodowego połączenia z maszyną

Jeżeli maszyna ma przestój z jakiegokolwiek powodu, operator skanując odpowiedni kod kreskowy może powiadomić system MDC-Max o przyczynie zatrzymania. System kodów kreskowych może być dopasowany do konkretnych wymagań zakładu, natomiast typowe komunikaty zwykle są następujące:

♦ Oczekiwanie na ustawiacza
♦ Oczekiwanie na serwis
♦ Oczekiwanie na przezbrojenie
♦ Oczekiwanie na materiał
♦ Oczekiwanie na …

Ponieważ MDC-Max rejestruje wszystkie te informacje, możliwe jest wykonanie raportów podsumowujących jak dużo czasu produkcyjnego zostało utracone z powodu oczekiwania na przezbrojenie itp.

MDC-Max jest modułem odpowiedzialnym za gromadzenie wszystkich danych odnośnie cyklu obróbczego oraz ilości wyprodukowanych części.W skrócie o CIMCO MDC-Max

u_cimco

Cechy CIMCO MDC-Max

Raporty i wykresy

Za pomocą ponad 100 szablonów raportów możliwe jest przygotowanie szczegółowych danych obrazujących stan planowanych czynności produkcyjnych.

♦ Czas cyklu dla detalu (min., maks., średni).
♦ Ilość detali na zmianę/operatora.
♦ Ilość wadliwych detali.
♦ Przestój maszyny.
♦ Naprawy planowane.
♦ Naprawy nieplanowane.
♦ Czas przezbrojenia dla detalu.
♦ Efektywność operatora.
♦ Efektywnośc parku maszynowego (OEE).
♦ Status pracy maszyny w czasie rzeczywistym na zbiorczym ekranie.

Zintegrowany pakiet rozwiązań

System CIMCO MDC-Max jest w pełni zintegrowany z CIMCO DNC-Max oraz CIMCO NC-Base dostarczając kompletny pakiet rozwiązań komunikacji DNC, obsługi dokumentacji technologicznej oraz gromadzenia danych produkcyjnych.

 

 

 Wizytówka produktu:
Więcej informacji o programie:

Przejdź na stronę www produktu

MDC-Max_LogoNC_Base_LogoDNC-Max_LogoCimco_Edit_Logo