• Archiwizacja dokumentów w firmie - Dlaczego jest ważna?

    Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek kompletowania, klasyfikowania i przechowywania wszelkiej maści dokumentacji firmowej powstałej w toku działalności przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno dokumentów jawnych i niejawnych, jak i dokumentacji księgowej, kadrowej i podatkowej. Podczas archiwizacji należy skupić się na dokładności oraz rzetelności przeprowadzanych działań, ponieważ wszelkie nieścisłości i błędy mogą być łatwo wykryte przez instytucje kontrolujące. Może nieść to za sobą przykre i uciążliwe konsekwencje, do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub skarbowej włącznie.

Nasze serwisy

aobiznes250x67   KAIZEN   wbiznesie eDokumenty