• Konferencje HR - nie tylko dla osób z branży

    Zarządzanie zasobami ludzkimi wiąże się z osobistymi interakcjami, z polityką personalną, ze znajomością relacji interpersonalnych w obrębie przedsiębiorstwa. W obrębie HR osobista wymiana doświadczeń i wiedzy jest więc bardziej istotna, niż w innych obszarach funkcjonowania środowiska biznesowego. Potrzebę tę spełniają najlepiej dobrze zorganizowane, interesujące konferencje dotyczące zagadnień HR.