• Jak rodziła się amerykańska waluta i jak zmieniała się jej wartość?

    Dolar amerykański to jedna z tych walut, które rozpoznawalne są na całym świecie. W wielu państwach nie ma nawet potrzeby wymieniać ich na waluty obowiązujące w poszczególnych krajach – produkty można nabywać, płacąc za nie dolarami. Co warto wiedzieć o początkach tej waluty? Jak zmieniała się jej wartość na przestrzeni wieków?