• Bezdotykowa kontrola jakości przy użyciu skanerów 3D

    Jednym z podstawowych zastosowań profesjonalnych skanerów 3D jest bezdotykowa kontrola jakości. Bezdotykowa, zatem nieinwazyjna, nieniosąca za sobą ryzyka uszkodzenia powierzchni skanowanego obiektu. Mimo że dokonywanie pomiarów odbywa się na odległość, można mówić o wysokiej precyzji skanowania – dokładność skanowania profesjonalnych skanerów 3D potwierdzana jest certyfikatami niezależnych laboratoriów metrologicznych.