• Najważniejsze informacje na temat rozwodu

    prawo
    Przyczyny rozwodów są rozmaite. Niekiedy sąd orzeka o stuprocentowej winie którejś ze stron. Czasami zgodnie z wyrokiem sądu oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa. Często również strony rozwodzą się bez ustalania winnego. Zdarzają się sytuację, gdy określenie winnego jest bardzo trudne i trwa długo. Zgodnie z polskim prawem rozwód może odbyć się z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. Zawsze konieczne jest wykazanie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej.