• Jak rekrutować pracowników z zagranicy?

    Dla wielu firm zatrudnianie obcokrajowców stało się już nie tylko korzystniejszą opcją, ale wręcz koniecznością. Osoby z zagranicy często wypełniają lukę na rynku pracy, a niekwestionowane korzyści odnoszą zarówno oni, jak i Polscy pracodawcy. Jak jednak właściwie przeprowadzić rekrutację i selekcję pracowników spoza kraju?