• Zasady korekty oferty, w której nie uwzględniono zmiany formularza cenowego

    W postępowaniu poniżej progów unijnych zmieniliśmy formularz cenowy, usuwając jedną z pozycji. Zmiana była opublikowana na stronie internetowej łącznie z poprawionym formularzem. Jeden z wykonawców dołączył do oferty formularz cenowy w pierwotnym wyglądzie czyli łącznie z usuniętą poz. 6. Czy taką ofertę należy odrzucić jako niezgodną z siwz? Czy podlega ona pod omyłkę z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp?

Nasze serwisy

aobiznes250x67   KAIZEN   wbiznesie eDokumenty