• Impuls EVO gotowy na start PPK

    1 lipca wchodzą w życie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dla prawie 3 tys. największych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, oznacza to znaczące zmiany w obszarze kadrowo-płacowym. Kluczowe stanie się posiadanie aplikacji pozwalającej na zarządzania PPK. W systemie Impuls EVO aktualizacje w module Kadry i Płace pojawią się wraz z wprowadzeniem najnowszego service pack.

  • PPK w małych firmach coraz bliżej. Czy Twoi pracownicy wiedzą o nich wszystko?

    Pracownicze Plany Kapitałowe już zaczęły działać w największych przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 250 pracowników. Wraz z początkiem roku 2020 roku program będą musiały wdrożyć mniejsze firmy, w których pracuje więcej niż 50 osób. Już teraz pracodawca powinien sprawdzić wiedzę pracowników o nowym systemie oszczędzania.