• Pogotowie techniczne - pomoc w sytuacjach awaryjnych

    pogotowie techniczne
    Zagwarantowanie stałej obsługi technicznej nieruchomości jest jednym z warunków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz.Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że choć wyposażenie budynku w wysokiej jakości materiały instalacyjne zmniejsza nieco ryzyko ich awarii, to bynajmniej nie sprawia jednocześnie, że zostanie ono wyeliminowane całkowicie. Zarówno podstawowe instalacje (m.in. wodno - kanalizacyjne, elektryczne, gazowe), jak i te dodatkowe (m.in. wentylacyjne, chłodnicze, hydrantowe) w każdej chwili mogą przestać działać prawidłowo, z powodu nawet najdrobniejszego, zupełnie nieprzewidzianego incydentu.