• Jak dbać o środowisko w zakładzie produkcyjnym?

    Obecnie coraz większa liczba zakładów produkcyjnych, niezależnie od obszarów swojej działalności, stara się minimalizować negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Nacisk kładzie się więc na rozwój, a nawet proekologiczne inwestycje, do których zaliczyć można między innymi korzystanie z nowoczesnych i wydajnych, a zarazem energooszczędnych i wodooszczędnych linii technologicznych. Ważne stają się również działania, które mają na celu odzysk ciepła.