• Co zyskujesz zlecając obsługę konferencji zewnętrznej agencji?

    Międzynarodowy event to dla jego organizatora szereg zadań do skoordynowania. Coraz częściej firmy decydują się skorzystać z usług zewnętrznych podwykonawców zapewniających profesjonalną obsługę konferencji. Dzięki temu zarządzanie poszczególnymi kwestami technicznymi spoczywa na barkach fachowców z odpowiednim doświadczeniem.

  • Rozwiązania audiowizualne na konferencji

    Multimedia zawojowały świat biznesu. Trudno obecnie znaleźć branżę, w której nie byłyby stosowane przynajmniej sporadycznie. Ich wykorzystanie jest natomiast czymś oczywistym podczas wystąpień na konferencjach. Przeminęły już czasu odczytywania referatów z kartek, obecnie wykorzystuje się co najwyżej promptery.