• Rozwiązania audiowizualne na konferencji

    Multimedia zawojowały świat biznesu. Trudno obecnie znaleźć branżę, w której nie byłyby stosowane przynajmniej sporadycznie. Ich wykorzystanie jest natomiast czymś oczywistym podczas wystąpień na konferencjach. Przeminęły już czasu odczytywania referatów z kartek, obecnie wykorzystuje się co najwyżej promptery.