• Co to jest Geodezja?

    geodezja
    Geodezja – chyba każdy spotkał się z tym terminem, jednak co tak naprawdę wiemy o tej dziedzinie? Jak powstawała? Czy w obecnych czasach moglibyśmy sobie bez niej poradzić? Może zacznijmy od tego, że nazwa pochodzi od połączenia słów „geo” - Ziemia, oraz „daiso” - będę dzielił. Dodatkowo warto już na wstępie zaznaczyć, że nauka ta ukształtowała się na podstawie geometrii oraz matematyki, do których obecnie również dołączyła dziedzina, jaką jest informatyka. Zatem co to jest geodezja? To najstarsza nauka zajmująca się wyznaczaniem kształtów oraz rozmiarów Ziemi, dzięki pomiarom geometrycznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zapraszam do lektury!