• Nowe regulacje podatkowe w 2019 roku

    Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje m. im. wprowadzenie Białej listy podatników. Od 1 listopada 2019 r. rusza natomiast obowiązkowy split payment.

  • Nowelizacja ustawy o VAT – wprowadzenie białej listy podatników.

    Obowiązek weryfikacji dostawców związany z koniecznością dochowania należytej staranności ma olbrzymie znaczenie w przypadku podatku VAT. Przed dokonaniem transakcji z innym podatnikiem, należy sprawdzić, czy widnieje on jeszcze w rejestrze czynnych podatników VAT.

    Biała lista podatników – co to takiego?