• Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Osoby działające w tej profesji świadczą usługi polegające na doradztwie w sprawach dotyczących prawa. Mogą to być czynności związane z bieżącymi problemami klientów a także reprezentowanie ich przed sądami. Radca prawny jest również pomocny w przypadku potrzeby sporządzania umów, dokumentów i pism procesowych.

  • pogotowie techniczne
    Zagwarantowanie stałej obsługi technicznej nieruchomości jest jednym z warunków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz.Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że choć wyposażenie budynku w wysokiej jakości materiały instalacyjne zmniejsza nieco ryzyko ich awarii, to bynajmniej nie sprawia jednocześnie, że zostanie ono wyeliminowane całkowicie. Zarówno podstawowe instalacje (m.in. wodno - kanalizacyjne, elektryczne, gazowe), jak i te dodatkowe (m.in. wentylacyjne, chłodnicze, hydrantowe) w każdej chwili mogą przestać działać prawidłowo, z powodu nawet najdrobniejszego, zupełnie nieprzewidzianego incydentu.