Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zielony Ład to pakiet zmian, które wprowadzania Unia Europejska w celu uzyskania neutralności klimatycznej. Jego zadaniem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez poszczególne kraje członkowskie do zera do 2050 roku. Firmy budowlane, deweloperzy i architekci już teraz muszą skupić się na tworzeniu niskoemisyjnych mieszkań i domów. Sprawdź, jakie zmiany dla budownictwa na obecnym etapie niesie ze sobą wprowadzenie Zielonego Ładu.

Zielony Ład

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków

Jednymi z głównych założeń Zielonego Ładu jest zmniejszenie emisyjności budynków, a tym samym kosztów zużycia energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej określa, jakie jest zapotrzebowanie mieszkania czy domu na energię, niezbędną do użytkowania pomieszczeń, czyli ich ogrzania, wentylacji, chłodzenia i podgrzania wody. Dokument określa nie tylko zużycie energii, ale także może sugerować, jakie zmiany warto wprowadzić, aby lokal był bardziej energooszczędny. Obecnie posiadanie świadectwa jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku. By uzyskać takie świadectwo właściciel, zarządca lub inwestor musi zwrócić się do osoby, która spełnia poniższe warunki:

  • Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem,
  • Posiada uprawnienia budowlane lub ukończyła studia wyższe i ma tytuł inżyniera, inżyniera magistra, architekta, architekta krajobrazu lub inżyniera pożarnictwa bądź ukończyła studia wyższe oraz studia podyplomowe związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Osoby, które chcą pracować jako audytorzy energetyczni lub wystawiać świadectwa powinny zadbać również o praktyczny aspekt – poznać programy, funkcje, a także umieć wykonać eksport dokumentu do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku. W tym celu warto skorzystać z oferty SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (https://sbm-szkolenia.pl/), które oferuje dopasowany kurs w formie e-learningu. Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną, a zajęcia prowadzi ekspert z branży. Takie warsztaty z pewnością pozwolą osobom, które sprawują samodzielne funkcje w budownictwie poszerzyć zakres realizowanych zleceń i rozwinąć firmę. Sprawdź pełną ofertę kursów na stronie https://sbm-szkolenia.pl/szkolenia/.

 

Kolejne zmiany, które niesie ze sobą Zielony Ład

Priorytetami Zielonego Ładu są także renowacja zabytków, zadbanie o ekosystem i bioróżnorodność. W tym celu ma zwiększyć się rola transportu publicznego, energia będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych, żywność ma być zdrowsza i przystępna cenowo. Od 2025 roku mają zostać wycofane dotacje na piece gazowe, a do 2040 kotły na paliwa kopalne mają być całkowicie zakazane. Od 2030 nie będzie można ich montować w nowych budynkach. Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 do 1 stycznia 2028 roku muszą być wymienione. Już od początku 2024 roku piece niespełniające norm żadnych klas są zabronione w siedmiu województwach.

WhitePress Prawa