Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Znakowanie etykietami RFID pozwala podnieść wydajność oraz jakość procesów produkcyjnych i magazynowych. Praktyczny aplikator etykiet RFID umożliwia jednoczesne kodowanie tagów, walidację ich poprawności oraz zadruk etykiety. Wysoka funkcjonalność urządzenia połączona z automatyczną aplikacją przekłada się na wzrost wskaźników efektywności zakładu, a także umożliwia wyeliminowanie błędnych etykiet i związanych z tym kosztów.

 

Technologia RFID znajduje zastosowanie w procesach produkcyjnych, logistycznych i magazynowych. Zapewnia łatwą identyfikację produktów bez konieczności wzrokowego lub fizycznego kontaktu. Szybkie skanowanie w jednym czasie dużej liczby obiektów umieszczonych na magazynowych regałach usprawnia przebieg kompletacji zamówień czy inwentaryzacji, a także stanowi wsparcie kontroli nad przepływem produktów w procesach.

 

Możliwości automatycznego aplikatora etykiet RFID

Automatyczne urządzenie drukująco-aplikujące etykiety RFID jest przeznaczone do znakowania produktów lub ich opakowań. Urządzenie może być stosowane bezpośrednio na linii produkcyjnej – wysoka wydajność sprzętu pozwala dopasować prędkość aplikacji etykiet do prędkości produktów przesuwających się po taśmie. Automatyczne aplikatory gwarantują utrzymanie wysokiej precyzji umieszczanej etykiety oraz wyeliminowanie błędów związanych z czynnikiem ludzkim. Urządzenia drukująco-aplikujące etykiety RFID pełnią wiele funkcji. Są odpowiedzialne za kodowanie tagów, zadruk treści na etykiecie, a w przypadku wbudowanego modułu do weryfikacji poprawności kodowania tagów – również za walidację.

 

Kodowanie tagów RFID w czasie rzeczywistym z jednoczesnym zadrukiem treści na etykiecie

Urządzenie drukująco-aplikujące etykiety RFID pozwala jednocześnie – w czasie rzeczywistym – zarówno kodować tagi, jak i drukować treść na etykiecie.

 

 Jednym z polecanych przez specjalistów Etisoft automatycznych aplikatorów jest urządzenie drukująco-aplikujące Label-Aire 3138N-RFID. Sprzęt z wbudowanym modułem drukującym wyposażonym w kontroler i antenę RFID umożliwia kodowanie tagów w czasie rzeczywistym. Pozwala także na jednoczesny zadruk treści na etykiecie oraz weryfikację poprawności kodowania tagu. Moduły drukujące producentów takich jak np. Zebra, SATO zapewniają szereg konfigurowalnych opcji zapisywania i weryfikacji tagów w technologii UHF. Aplikator pracując w trybie pneumatycznego naniesienia etykiety umożliwia wykonanie aplikacji etykiety 1 do 1. Oznacza to znakowanie produktów aktualnymi dedykowanymi danymi bez wprowadzania kłopotliwego i często zawodnego kolejkowania – tłumaczy Michał Wąs odpowiedzialny za systemy automatycznego druku i aplikacji etykiet print&apply w firmie Etisoft.

 

Weryfikacja poprawności kodowania tagów

Zdarzają się przypadki, w których uszkodzeniu ulega tag RFID, który miał zostać zaaplikowany. Rozwiązaniem tego problemu może być moduł służący do walidacji. Wówczas urządzenie samo weryfikuje, czy tag RFID jest sprawny i czy gwarantuje poprawny zapis danych. W przypadku wykrycia błędu etykiety są w specjalny sposób oznaczane, co uniemożliwia ich wykorzystanie.

 

Wspomniany wcześniej aplikator Label-Aire 3138N-RFID może zostać wyposażony w dodatkowy system pobierający uszkodzone tagi. Pozwala to na dostarczenie do dalszych procesów 100% poprawnie oznakowanych produktów bez konieczności ich dodatkowej weryfikacji i eliminacji z przepływu produkcyjnego – wyjaśnia ekspert.

 

Korzyści ze stosowania automatycznego aplikatora etykiet RFID

Funkcjonalne, automatyczne urządzenie drukująco0palikujące etykiety RFID podnosi wydajność oraz jakość procesu znakowania poprzez kodowanie tagów w czasie rzeczywistym połączone z jednoczesnym drukowaniem na etykiecie danych w postaci kodu lub tekstu. Urządzenie zapewnia pełną automatyzację procesu zapisu, weryfikacji i znakowania produktów tagami RFID. Zastosowanie modułu umożliwiającego weryfikację poprawności tagu RFID pozwala uniknąć problemów wynikających z eliminacji z przepływu produkcyjnego produktów oznakowanych nieprawidłową etykietą, a co za tym idzie, zniwelować ryzyko reklamacji i zwrotów z tym związanych.

 

Wykorzystanie jednego, wielofunkcyjnego urządzenia to sposób na uniknięcie konieczności zakupu osobnego sprzętu do kodowania, aplikacji i weryfikacji etykiet. Proces znakowania odbywa się sprawnie, efektywnie i bezbłędnie. Gwarantuje to oszczędność czasu i pieniędzy, a także terminową realizację zleceń oraz należyte wywiązywanie się z umów.

 

 Etykiety RFID - 4 obszary wykorzystania

WhitePress Prawa