Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

rsz ogranicznik mocy
W przypadku wahań natężenia prądu, które powodują mogą powodować szkody w instalacjach elektrycznych lub zwiększony pobór prądu, a przez to wyższe rachunki, wielu z nas myśli o zakupie specjalnego sprzętu. W takiej sytuacji bardzo pomocne jest skorzystanie z ograniczników mocy. Poniżej szczegółowo przeanalizowaliśmy urządzenie, zasadę działania i cel OM.

 

 

 

 

Gdzie jest używany OM i dlaczego jest potrzebny?

Ograniczniki mocy to urządzenia o bardzo dużej użyteczności. Zabezpieczają one przed zwiększonym poborem mocy w całym obwodzie lub bezpośrednio w poszczególnych gniazdach. Automatyczny ogranicznik wyłączy odbiorniki, gdy gwałtownie wzrośnie pobór prądu. Stosowanie takich urządzeń jest wskazane we wspólnotach mieszkaniowych, domach prywatnych, a także w obiektach administracyjnych.

Ogranicznik może być ustawiany w szerokim zakresie prądów, co powoduje, że jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Ponadto konfiguracja modułu jest dość prosta. Ogranicznik prądu umożliwia pracę obwodu do momentu osiągnięcia zamierzonej wartości maksymalnej. Ogranicznik pozwala na kontrolę np. w obwodach oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach i wyklucza możliwość podłączenia innych dodatkowych urządzeń elektrycznych. Jeżeli urządzenie elektryczne przekroczy ustawiony próg, zasilanie obwodu kontrolowanego ulega odcięciu, tzn. prąd w obwodzie zostanie wyłączony. OM stosuje się również do ochrony zasilania przed połączeniami wykonanymi przez inne firmy lub osoby.

 

Jak działa ogranicznik mocy?

Za pomocą potencjometrów można ustawić wartość krytyczną mocy, czas wyłączenia, a także czas ponownego włączenia. Istnieją dwie grupy gniazd — do podłączenia zasilania oraz do włączania i wyłączania obciążenia. Wbudowane przekaźniki wykonawcze mają niską obciążalność, więc zaleca się stosowanie dodatkowych styczników do rozłączania obwodów mocy.

Liczniki energii z wbudowanym ogranicznikiem mocy stale monitorują stan sieci zasilającej, zwłaszcza przy dużym obciążeniu. Jeśli zostanie przekroczony pobór energii z sieci ustawiony przez operatora, urządzenie automatycznie odłącza linię obwodu obciążenia. Po pewnym czasie ogranicznik automatycznie ponownie włącza linię, a jeśli zużycie spadnie poniżej wartości krytycznej, obwód obciążenia zostaje ponownie włączony. Jeśli wartość pobieranej mocy jest nadal wyższa od ustawionej wartości, zasilanie obwodu zostaje ponownie przerwane. Ogranicznik poboru mocy może być wyposażony w obwód opóźnienia zadziałania. Zapobiega to odcięciu zasilania w przypadku chwilowego przekroczenia ustawionej mocy. Opóźnienie zadziałania może być ustawione fabrycznie lub w niektórych wersjach jest regulowane potencjometrem.

 

Dlaczego opłaca się zamówić etykiety na rolce?

Akumulatory do transportu rehabilitacyjnego