Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Sterowniki swobodnie programowalne PLC to nowoczesne, wyspecjalizowane do zastosowań w automatyce urządzenia powszechne stosowane w systemach automatyki przemysłowej, systemach automatyki budynkowej, systemach dla sieci ciepłowniczych, itp. Sterowniki swobodnie programowalne idealnie nadają się do sterowania i rozliczania w systemach zarządzania energią, zdalnego nadzoru procesów oraz licznych zastosowań w telemetrii i automatyce. Sterowniki swobodnie programowalne stanowią istotny element oferty firmy Control.

 Nowoczesne rozwiązania w automatyce

Co to jest sterownik swobodnie programowalny?

Sterownik swobodnie programowalny PLC (ang. Programmable Logic Controller) to w zasadzie wyspecjalizowany mikrokomputer z modułowymi komponentami zaprojektowanymi do automatyzacji procesów sterowania.

W skład sterownika swobodnie programowalnego wchodzą: procesor, układy wejść i wyjść cyfrowo-analogowych, moduł zasilania, moduł komunikacji i pamięć. Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w panel operatorski (wyświetlacz), a część wyjść może być wykorzystywana nie tylko do przesyłania danych, ale także do sterowania urządzeniami wykonawczymi, jak np. silnik, pompa, zawór, itp.

 

Jak działa sterownik swobodnie programowalny?

Podstawą działania sterownika PLC jest praca cykliczna, w której sterownik wykonuje poszczególne zadania w zaprogramowanej kolejności. Po wykonaniu autodiagnostyki i sprawdzeniu, że układ działa prawidłowo, sterownik odczytuje stany wejść (np. dane pomiarowe, stany liczników) i zapisuje je w pamięci wewnętrznej tworząc obraz wejść procesu. Następny krok to wykonanie wszystkich rozkazów zapisanego w pamięci programu z uwzględnieniem sygnałów wejściowych i wysterowanie wyjść. Wartości pojawiające się na wyjściach układu sterownika są wynikiem zaplanowanej w programie reakcji na odpowiednie wartości na wejściach. Następnie sterownik zapisuje stany wyjść tworząc obraz wyjść procesu. Sygnały pojawiające się na wyjściach mogą być przekazywane do dalszej analizy np. przez inny sterownik lub do systemu sterowania. Część sygnałów wyjściowych może wysterować elementy wykonawcze podłączone do sterownika realizujące autonomiczne zadania (np. włączyć/wyłączyć pompę, otworzyć/zamknąć zawór, uruchomić alarm, itp.)

Sterowniki swobodnie programowalne nowszych generacji pracują pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX. Umożliwia to tworzenie aplikacji (programów wykonywanych przez sterownik) w językach C, Python, Perl, PHP, Java, Node JS, Lua, Basic lub Shell. Konfigurację, programowanie, czy aktualizację firmware sterownika można wykonać nie tylko lokalnie przez połączenie kablowe przez port USB lub RS-232, ale również zdalnie przez połączenie sieciowe lub LTE-M / GPRS. Dzięki tej funkcjonalności nie jest konieczna obecność na obiekcie w celu np. zmiany adresata SMS alarmowego, progu alarmowego na wejściu analogowym, czy aktualizacji programu wykonywanego w cyklu pracy sterownika.

 

Sterownik swobodnie programowalny - klucz do efektywnej kontroli procesów

Sterowniki swobodnie programowalne umożliwiają budowę nowoczesnych systemów sterowania, kontroli, monitoringu, akwizycji i diagnostyki różnorodnych procesów. Duża liczba i różnorodność portów komunikacyjnych oraz wejść i wyjść danych umożliwia integrację wielu funkcji w ramach jednego urządzenia. Transmisja zgromadzonych informacji może być realizowana na wiele sposobów: pakietowego przesyłania danych w sieci GSM(GPRS) lub LTE-M, z wykorzystaniem sieci internet/ethernet albo magistrali M-Bus. Sterownik może przetwarzać dane cyfrowe i analogowe.

Główne zalety sterowników swobodnie programowalnych to uniwersalność wynikająca z łatwości ich programowania oraz możliwość rozszerzenia liczby wejść i wyjść przez zastosowanie modułów wielofunkcyjnych wejścia/wyjścia. Obie te właściwości umożliwiają rozbudowę istniejącego systemu telemetrycznego i zwiększenie jego możliwości i funkcjonalności na bazie istniejącej i sprawdzonej infrastruktury.

Pojedynczy sterownik swobodnie programowalny może z powodzeniem stanowić jednostkę centralną do obsługi niewielkich systemów telemetrycznych. W przypadku rozbudowanych systemów sterowniki PLC mogą pełnić różne funkcje i realizować różne zadania. Mogą być wykorzystywane jako koncentratory danych gromadzące, przesyłające i przetwarzające dane z czujników, modułów pomiarowych i innych sterowników swobodnie programowalnych i przetwarzające je przez łatwo rozbudowywany lub modyfikowany program i sterujące autonomicznymi procesami realizowanymi lokalnie informując jedynie system nadrzędny o ich rozpoczęciu i zakończeniu. Wewnętrzne konwertery umożliwiają współpracę z modułami pomiarowymi, czujnikami, detektorami, itp. przesyłającymi dane w różnych standardach.

Sterownik swobodnie programowalny to idealne rozwiązanie do sterowania i rozliczania w systemach zarządzania energią, zdalnego monitoringu i automatyki. Zwłaszcza do obsługi obiektów i procesów z dużą liczbą sygnałów wejścia/wyjścia.

ofercie firmy Control znajdują się jednostki centralne/sterowniki swobodnie programowalne o zróżnicowanej liczbie wejść i wyjść cyfrowych i analogowych, wyposażone w konwertery M-Bus, M-Bus Master lub Ethernet i porty RS-232, RS485 przeznaczone do komunikacji. Niektóre z nich oferują rozszerzenie liczby wejść i wyjść przez zastosowanie modułów wielofunkcyjnych AIO-24/32 z wykorzystaniem magistrali I2C lub M-Bus oraz wykorzystaniem modułów systemu CONTROL M-Bus dzięki wbudowanemu wyjściu M-Bus Master. Możliwa jest również rozbudowa o dodatkowe moduły rozszerzenia wewnątrz sterownika (wersja MICRO-XXL-A z wyjściem analogowym, MICRO-XXLC wersja komunikacyjna, MICRO-XXL-G z modułem GPRS).

WhitePress Prawa