Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Niektóre typy suwnic, stosowanych powszechnie w przemyśle i transporcie, do wydajnej pracy potrzebują odpowiednio przygotowanych torowisk, znanych także jako torowiska podsuwnicowe albo torowiska suwnicowe. Aby urządzenia transportu bliskiego, jakimi są właśnie suwnice, mogły działać bezawaryjnie i pozwalać przenosić ciężkie, nawet wielotonowe ładunki, należy zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny. Czasami wymaga on poprawy, wykonania czynności naprawczych, mających na celu przede wszystkim przywrócenie optymalnej geometrii szyn jezdnych.

 rektyfikacja torowiska

Jakie przepisy regulują konieczność dbania o stan torowiska podsuwnicowego?

Torowiska suwnicowe to ważny element systemu jezdnego suwnic, dzięki któremu mogą swobodnie i bezawaryjnie realizować wyznaczone zadania, umożliwiając przenoszenie w pionie oraz poziomie ładunków i dostarczanie ich w wyznaczone miejsce. Utrzymywanie torowisk w dobrym stanie technicznym regulują aktualnie obowiązujące w tej kwestii przepisy, nakładające na użytkowników suwnic obowiązek regularnej kontroli i dokonywania niezbędnych napraw.

Jest to Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku odnośnie do warunków eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, a oprócz tego także stosowne wytyczne Urzędu Nadzoru Technicznego (UDT).

 

Na co ma wpływ utrzymanie dobrego stanu technicznego torowiska?

Jeśli więc chcecie, aby suwnice działały bezawaryjnie i uchroniły firmę przed koniecznością dokonywania kosztownych napraw, lepiej zadbajcie o stan techniczny torowiska. Dzięki temu uda się uniknąć także innych, równie poważnych problemów:

  • potencjalnych utrudnień w wykonaniu montażu nowej suwnicy w miejscu użytkowania, wynikających z zaburzeń geometrii szyn;

  • możliwości wystąpienia poważnych awarii mechanizmu jezdnego urządzenia dźwignicowego;

  • niedopuszczenia suwnicy do pracy po kontroli Urzędu Dozoru Technicznego;

  • nieotrzymanie gwarancji producenta na urządzenie, a warunkiem tego jest poprawne funkcjonowanie wszystkich elementów składających się na jego konstrukcję, także torowiska podsuwnicowego;

  • niezgodności suwnicy z obowiązującymi przepisami BHP, wyższego ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy.

 

Dlaczego warto zlecić rektyfikację torowiska ALSO Holding?

ALSO HOLDING oferuje swoim klientom usługę rektyfikacji torowisk suwnicowych, przeprowadzenie wszystkich napraw niezbędnych dla uzyskania zgodnej z przepisami, optymalnej geometrii szyn. Zajmują się tym nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści, podchodzący kompleksowo do takiego zadania, uwzględniający przy tym wszystkie elementy wchodzące w skład procesu.

Dokonujemy wymaganych w tym celu ekspertyz, niezbędnych pomiarów geodezyjnych, dzięki którym możemy sprawdzić stopień odchylenia torowiska od normy. Po dokonaniu jego rektyfikacji ponownie wdrażamy suwnicę do pracy, a na wszystkie wykonane prace wystawiamy gwarancję i zaświadczenie dokonania naprawy.

WhitePress Prawa