Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

czujnik
Współcześnie w różnego rodzaju urządzeniach i systemach przemysłowych niezwykle ważną rolę odgrywają dwa elementy - optyczny czujnik koloru oraz czujnik kontrastu. Posiadają kompaktowy rozmiar, a służą przede wszystkim do kontroli jakości wyrobów czy wydajnego rozdzielania obiektów na liniach produkcyjnych. Jakie są ich zalety?

 

 

 

 

 

Skuteczne rozpoznawanie barw

Standardowy czujnik koloru działa na takiej zasadzie, że najpierw skanuje wybrany obiekt światłem obejmującym czerwone, zielone i niebieskie widmo, a następnie poprzez detekcję długości fali odbiera odbite promieniowanie i oblicza jego współrzędne chromatyczne. W ten sposób wykrywa daną barwę powierzchniową. Oczywiście robi to na podstawie zaprogramowanych wcześniej wzorców, które porównuje do aktualnych danych. Do niewątpliwych zalet omawianego urządzenia zaliczamy wysoką czułość pomiaru, możliwość identyfikowania całego widzialnego spektrum, maksymalną powtarzalność rezultatów, a także zdolność do zapamiętania nawet kilkuset barw. Dodajmy, że w zakładach przemysłowych wykorzystywane są obecnie dwa rodzaje innowacyjnych czujników koloru - kolorymetry oraz spektrofotometry.

 

Gwarancja precyzyjnego pozycjonowania

Czujnik kontrastu pozwala zarówno na odczytywanie pożądanych wartości zadanych, jak i błyskawiczne wykrywanie odchyleń od normy (niezależnie od ewentualnych zmian odległości). Jego kluczowe zadanie polega na rozróżnianiu poziomów intensywności światła w stosunku do tła. Jest np. w stanie bez żadnego problemu zidentyfikować ciemny znak towarowy umieszczony na jasnym tle. Pełni zatem nieco podobną funkcję co opisany już czujnik koloru, ale wykazuje przy tym zdolność rozpoznawania odcieni (szarości, zieleni, czerwieni itp.). Dodatkowo odznacza się zaskakująco krótkim czasem reakcji i niepodatnością na wahania wysokości lub nachylenia obiektów. Aby dobrze sprawował swoją rolę, musi być zainstalowany pod kątem między 5 a 20 stopni względem skanowanej powierzchni. 

 

Nieoceniona pomoc w wielu gałęziach gospodarki

Czujniki koloru i kontrastu znajdują powszechne zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, poligraficznym, chemicznym, farmaceutycznym czy medycznym. Czujnik kontrastu okazuje się wyjątkowo przydatny szczególnie przy identyfikowaniu etykiet informacyjnych, drobnych znaczników, opakowań, płytek krzemowych oraz wszelkich płaskich obiektów (aplikacje drukarskie, automatyczne linie pakujące). Z kolei czujnik koloru jest niezbędny choćby w:

  • drukarkach służących do korekcji produkcji
  • systemach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
  • systemach oświetleniowych 
  • sprzętach szpitalnych
  • maszynach sortujących i galwanizacyjnych
  • projektorach i rzutnikach ściennych 
  • aparatach fotograficznych 

Jak by tego było mało, może być z powodzeniem wykorzystywany przez nowoczesne drony do efektywnego nawigowania czy pokonywania przeszkód. Podsumowując, czujniki koloru i kontrastu są bardzo użytecznymi narzędziami o uniwersalnym przeznaczeniu. Zapewniają duży zasięg pomiarowy i występują w licznych wariantach, co ułatwia ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 

 

Inteligentny dom w dobie kryzysu energetycznego

WhitePress Prawa