Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przenośniki taśmowe są powszechnie spotykane w wielu miejscach. Ich proste warianty pracują między innymi w sklepach (jako urządzenia do transportu zakupów przed kasą) lub na lotniskach (do przenoszenia bagaży). Zdecydowanie najważniejszym zastosowaniem przenośników jest jednak przemysł i bezpośrednio z nim związane z nim gałęzie gospodarki. W nowym artykule omawiamy najczęstsze przykłady użycia przenośników taśmowych i wyjaśniamy, na czym polega ich działanie.

 

adobestock 294731230

Przenośnik taśmowy – co to jest i jak działa?

Przenośnik taśmowy (lub inaczej taśmociąg) to urządzenie służące do bezzałogowego transportowania różnych ładunków pomiędzy poszczególnymi punktami wchodzącymi w skład tej samej infrastruktury (np. linii produkcyjnej lub instalacji do sortowania). Może on służyć zarówno do przenoszenia jednostkowych towarów, jak i substancji w stanie sypkim lub półpłynnych.

Przenośniki taśmowe składają się z następujących elementów:

  • taśmy transportującej, na której umieszczane są przenoszone ładunki;

  • wałów, na których rozpięta jest taśma (wyróżnia się wały napędowe oraz zwrotne);

  • napinaczy (sprężynowe, nadążne, grawitacyjne, hydrauliczne lub pneumatyczne) lub śrub rzymskich stosowanych w celu zapewnienia wymaganego napięcia taśmy;

  • silników oraz łańcuchów prowadzących.

Niekiedy w skład przenośnika wchodzi również instalacja służąca do czyszczenia taśmy bez konieczności zatrzymywania urządzenia. Jej użycie konieczne jest w przypadku instalacji obsługujących ładunki mające tendencję do przylegania do taśmy – np. cukru lub stłuczki szklanej.

 

Przenośniki taśmowe – najważniejsze zastosowania

Przenośniki taśmowe są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie ciągłego ruchu różnych ładunków bez konieczności angażowania załogi (np. operatora wózka jezdnego). Można spotkać je między innymi w:

  • zakładach produkcyjnych (jako element linii produkcyjnych i montażowych);

  • w sortowniach odpadów i zakładach przetwórstwa surowców wtórnych;

  • w sortowniach pocztowych i firm kurierskich;

  • w magazynach (np. jako element infrastruktury do realizacji zamówień lub załadunku).

Jak widać, przenośniki to urządzenia uniwersalne, pozwalające realizować wiele zadań w przemyśle i innych gałęziach gospodarki. Wymaganą funkcjonalność można jednak uzyskać tylko dzięki ścisłemu dostosowaniu konstrukcji urządzenia do potrzeb zakładu. Dlatego zamówienie powinno być poprzedzone dokładną analizą specyfiki konkretnej instalacji.

WhitePress Prawa