Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Budowa własnej serwerowni jest poważną inwestycją, od której zależy funkcjonowanie systemów informatycznych oraz przechowywanie najważniejszych danych w firmie. Kluczowym etapem realizacji własnego centrum danych jest projektowanie, ponieważ to na tym etapie podejmowane są decyzje mające bezpośredni wpływ na całościowy bilans inwestycji. O czym trzeba pamiętać podczas projektowania serwerowni i dlaczego powinni się tym zająć profesjonaliści?

 

 

 

 

 

Analiza potrzeb związanych z serwerownią

Zanim przystąpimy do projektowania serwerowni, trzeba dokładnie przeanalizować, do czego ma nam służyć serwerownia oraz jakie parametry powinna nam ona zapewnić. Jeżeli nie uwzględnimy i jasno nie określimy indywidualnych potrzeb firmy w dokumentacji projektowej, może się okazać, że już po uruchomieniu serwerowni będzie ona wymagała kosztownych modernizacji. Projekt musi odpowiadać potrzebom inwestora. Serwerownia może się różnić w zależności od tego, czy będzie ona pełniła funkcję centrum obliczeniowego dla nowo powstającego systemu informatycznego, zakwalifikowanego jako system krytyczny, czy będzie ona służyć zorganizowaniu prostej sieci lokalnej niezbędnej do funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, która jest systemem mało krytycznym. Koniecznym jest więc przeprowadzenie w firmie stosownego audytu, którego wykonawcą powinna być osoba realizująca projekt.

"Doprecyzowanie właściwych parametrów serwerowni na etapie projektowania jest gwarancją jej późniejszej niezawodności, bezpieczeństwa, możliwości ewentualnej rozbudowy oraz wielu innych czynników. To pomaga również oszacować całkowity koszt budowy serwerowni i dzięki temu uniknąć ponoszenia nieuzasadnionych kosztów, związanych z niedostosowaniem serwerowni do indywidualnych potrzeb klienta" – dodaje ekspert z firmy Peranek Sp. z o.o.

 

 

Budowa serwerowni a inwentaryzacja istniejącej infrastruktury

Zdarza się, że inwestorzy planujący budowę serwerowni dysponują już sprzętem sieciowo-serwerowym, jednostką klimatyzacji precyzyjnej czy zasilaczami UPS, które chcą w niej ulokować. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie inwentaryzacji, aby ocenić sprawność i wartość posiadanych sprzętów, aby projektant wiedział, które z nich będą mogły być użyte do tworzenia serwerowni. Należy mieć na uwadze, że sprzęt serwerowy stale się zmienia, postęp technologiczny wciąż brnie do przodu i średnio co 3-4 lata należy wymienić sprzęt na nowszy, bardziej zaawansowany, wydajny czy energooszczędny. Z kolei każda zmiana sprzętu na nowszy pociąga za sobą konieczność zmiany systemów i instalacji serwerowni, dlatego należy mieć na uwadze rozwój firmy i tym samym nie tylko jej bieżące potrzeby, ale i potrzeby w przyszłości. Dobry projektant powinien zakładać i przewidzieć wszelkie możliwe modernizacje tak sporządzić dokumentację, aby były one możliwe do przeprowadzenia przy jak najmniejszej ingerencji w pomieszczenie. Należy przy tym dysponować ogromną wiedzą i być na bieżąco w temacie nowinek technologicznych, co wymaga sporego zaangażowania ze strony profesjonalistów.

 

Zgodność projektu serwerowni z warunkami budowlanymi

Po rozpoznaniu potrzeb firmy i stworzeniu ogólnej koncepcji serwerowni konieczne jest wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego. Należy w nim wziąć pod uwagę nie tylko aspekty techniczne, ale i budowlane. Trzeba ocenić zakres robót budowlanych, możliwości techniczne budynku czy parametry wytrzymałościowe stropów budowli. Projekt serwerowni powinien zawierać również wszelkie informacje dotyczące określenia technologii zastosowanej do zasilenia i chłodzenia serwerowni, plan rozmieszczenia okablowania oraz aranżację pomieszczenia, założenie bilansu mocy i jej poboru czy przebieg poszczególnych elementów instalacji. Przedmiar robót budowlanych jest niezbędny do ustalenia ich prawidłowej kolejności, przebiegu poszczególnych etapów pracy, ich koordynowania, a finalnie – szczegółowej wyceny inwestycji. Należy mieć na uwadze również fakt, że niektóre prace budowlane wymagają specjalnego pozwolenia, a sam projekt podlega weryfikacji administracyjnej oraz ocenie zgodności z prawem budowlanym.

 

Prawidłowa aranżacja wnętrza serwerowni

Wszystkie instalacje oraz sprzęty, które docelowo znajdą się w serwerowni, powinny ze sobą współgrać. Inwestorzy mają do wyboru szereg różnych technologicznych rozwiązań, które zróżnicowane są nie tylko pod kątem kosztów utrzymania, ale także wydajności, sposobu instalacji, skuteczności czy warunków serwisu. Jeżeli sprzęty nie będą do siebie dopasowane, serwerownia nie będzie działać należycie i czas jej żywotności ulegnie znacznemu skróceniu. Może okazać się również, że konieczność wdrożenia dodatkowych rozwiązań oraz ich późniejsze utrzymanie wygenerują koszty, które przewyższą koszt samej realizacji i inwestycja stanie się nieopłacalna. Należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia serwerowni oraz ustawić je tak, aby pozostawały ze sobą w harmonii. To pomoże także ustalić odpowiednie warunki serwisu oraz zasady, na jakich powinny odbywać się przeglądy i naprawy zastosowanych systemów, których statystyczna sprawność jest zróżnicowana.

Utrata wartości auta - wynajem długoterminowy najkorzystniejszy

Poczuj się w domu jak na łonie natury!

WhitePress Prawa