Sprzęt
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jednym z podstawowych zastosowań profesjonalnych skanerów 3D jest bezdotykowa kontrola jakości. Bezdotykowa, zatem nieinwazyjna, nieniosąca za sobą ryzyka uszkodzenia powierzchni skanowanego obiektu. Mimo że dokonywanie pomiarów odbywa się na odległość, można mówić o wysokiej precyzji skanowania – dokładność skanowania profesjonalnych skanerów 3D potwierdzana jest certyfikatami niezależnych laboratoriów metrologicznych.

 

 

Procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach

Sprawny przebieg procesów produkcyjnych uzależniony jest od wielu czynników. Znaczenie ma typ i jakość wykorzystywanych maszyn i urządzeń, wiedza i umiejętności osób odpowiedzialnych za obsługę tychże urządzeń, ale także częstotliwość i wnikliwość przeprowadzanych kontroli. Firmy produkcyjne powinny kłaść jednakowy nacisk na każdy z tych elementów. Tylko wtedy możliwa będzie sprawne i ekonomiczne wytwarzanie produktów w imponującej jakości.

Jeżeli chodzi o kontrolę jakości, jej celem jest zagwarantowanie spełnienia wymogów jakościowych, jakie zdefiniowano dla wytwarzanego produktu. Kontroli podlegają takie parametry, jak: funkcjonalność, praktyczność, niezawodność, trwałość czy bezpieczeństwo użytkowania. W definicję tę wpisuje się także bezdotykowa kontrola jakości przy użyciu skanerów 3D, której celem jest sprawdzenie stopnia zgodności wytwarzanego produktu ze wzorcem (wzorcowym modelem CAD).

 

 

Bezdotykowa kontrola jakości

W procesie bezstykowej kontroli jakości z wykorzystaniem skanerów 3D (profesjonalne urządzenia znajdziesz tutaj) zeskanowany wyrób porównuje się ze wzorcowym modelem CAD, tworząc barwne mapy odchyłek. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna weryfikacja tolerancji naniesionych na rysunek wykonawczy, ale również pomiar elementów trudno mierzalnych tradycyjnymi metodami

Nieinwazyjna kontrola wyrobów może odbywać się zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych, w dowolnej lokalizacji wskazanej przez klienta. Jest to możliwe, ponieważ profesjonalne skanery 3D są urządzeniami mobilnymi, które można przewozić z miejsca na miejsce, ponadto posiadają solidną i szczelną obudową, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w zmiennych warunkach pogodowych.

Bezdotykowa kontrola jakości przy użyciu skanerów 3D możliwa jest także w tych przedsiębiorstwach, które dotychczas nie zdecydowały się na zakup profesjonalnych urządzeń. Usługi 3D, w tym te, związane z nieinwazyjną, optyczną kontrolą jakości, świadczą firmy, dla których podstawowym filarem działalności jest produkcja i sprzedaż profesjonalnych narzędzi do precyzyjnego wymiarowania obiektów.

 

WhitePress Prawa