Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

sieć WAN
Usługi typu WAN podobnie jak E-LAN są w stanie dokonać kompilacji wielu lokalnych sieci w jedną, harmonijną infrastrukturę, działającą w oparciu o technologię MPLS i urządzenia cenionych dostawców. Usługi te zaleca się szczególnie firmom o wielu oddziałach, rozproszonych geograficznie po całym kraju, a nawet i świecie.

 

 

 

 

 

Korzyści płynące z usługi

Firmy korzystające z sieci WAN charakteryzuje szybka i bezproblemowa komunikacja oraz możliwość centralnego zarządzania infrastrukturą IT oraz wdrożenia wspólnej polityki bezpieczeństwa danych. Usługa ta pozwala na uruchomienie zdalnego dostępu dla oddziałów i pojedynczych pracowników za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Przedsiębiorstwa mają możliwość definiowania reguł ruchu w sieci, nadawania priorytetów i prowadzić nadzór nad działaniem krytycznych aplikacji.

 

Rozległa sieć komputerowa - sieć WAN

Rozległa sieć komputerowa czyli sieć WAN jest siecią urządzeń, sieci lokalnych bądź Metro Area Networks, które są ze sobą powiązane za pomocą bezprzewodowych bądź przewodowych linii komunikacyjnych. Wirtualna sieć prywatna (VPN) posiada możliwość łączenia różnych lokalizacji WAN. Połączenia te mogą obejmować większe obszary geograficzne, występując pomiędzy miastami, regionami, a nawet i krajami. To najczęściej wykorzystywana sieć przez większe firmy, posiadające oddziały na całym świecie, pomiędzy, którymi zachodzi przesył danych. Sieć ta wykorzystywana jest do łączenia mniejszych sieci LAN, mimo, iż posiadają wolniejsze możliwości transmisji danych to są w stanie połączyć znacznie większy obszar.

 

Zastosowanie sieci WAN

Sieci WAN są zarządzane przez dostawców usług sieciowych. Są to najczęściej firmy satelitarne, firmy telefoniczne, kablowe czy dostawcy usług internetowych. Posiadają umiejętność tworzenia wielkich połączeń sieciowych obejmujących miasta oraz państwa. Firmy prywatne mają możliwość wydzierżawienia korzystania z tych sieci. Rozległe połączenia nawiązywane są najczęściej przez łącza satelitarne, miedziane przewody telefoniczne czy też kable światłowodowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych w większych sieciach włącza się wirtualną sieć prywatną, która zabezpiecza komunikacje w nich przez integrację systemu metod uwierzytelnienia. Firmy, by z niej korzystać muszą posiadać odpowiednie kody dostępu, hasła czy też inne formy identyfikacji po to, by uzyskać dostęp do prywatnych i poufnych aplikacji czy zasobów.

 

Cechy sieci WAN

To, co wyróżnia sieć WAN to łączenie ze sobą urządzeń umiejscowionych na większych obszarach geograficznych. Do zapewnienia połączenia między dwoma punktami korzystają z usług operatorów komunikacyjnych oraz z różnych odmian transmisji szeregowej. Sieć ta funkcjonuje w warstwie fizycznej oraz w warstwie łącza danych modelu odniesienia OSI. Pozwala na połączenie ze sobą lokalnych sieci komputerowych, ulokowanych nawet na dużych obszarach. Sieć ta zapewnia wymianę ramek i pakietów danych pomiędzy routerami, przełącznikami, a także sieciami lokalnymi.

Standardy tej sieci są kreowane przez Sektor Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-T), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), Grupę Roboczą ds. Technicznych Internetu (IETF) oraz Sojusz Przemysłu Elektronicznego (EIA).

 

sieć WAN
Usługi typu WAN podobnie jak E-LAN są w stanie dokonać kompilacji wielu lokalnych sieci w jedną, harmonijną infrastrukturę, działającą w oparciu o technologię MPLS i urządzenia cenionych dostawców. Usługi te zaleca się szczególnie firmom o wielu oddziałach, rozproszonych geograficznie po całym kraju, a nawet i świecie.

 

 

 

 

 

Korzyści płynące z usługi

Firmy korzystające z sieci WAN charakteryzuje szybka i bezproblemowa komunikacja oraz możliwość centralnego zarządzania infrastrukturą IT oraz wdrożenia wspólnej polityki bezpieczeństwa danych. Usługa ta pozwala na uruchomienie zdalnego dostępu dla oddziałów i pojedynczych pracowników za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Przedsiębiorstwa mają możliwość definiowania reguł ruchu w sieci, nadawania priorytetów i prowadzić nadzór nad działaniem krytycznych aplikacji.

 

Rozległa sieć komputerowa - sieć WAN

Rozległa sieć komputerowa czyli sieć WAN jest siecią urządzeń, sieci lokalnych bądź Metro Area Networks, które są ze sobą powiązane za pomocą bezprzewodowych bądź przewodowych linii komunikacyjnych. Wirtualna sieć prywatna (VPN) posiada możliwość łączenia różnych lokalizacji WAN. Połączenia te mogą obejmować większe obszary geograficzne, występując pomiędzy miastami, regionami, a nawet i krajami. To najczęściej wykorzystywana sieć przez większe firmy, posiadające oddziały na całym świecie, pomiędzy, którymi zachodzi przesył danych. Sieć ta wykorzystywana jest do łączenia mniejszych sieci LAN, mimo, iż posiadają wolniejsze możliwości transmisji danych to są w stanie połączyć znacznie większy obszar.

 

Zastosowanie sieci WAN

Sieci WAN są zarządzane przez dostawców usług sieciowych. Są to najczęściej firmy satelitarne, firmy telefoniczne, kablowe czy dostawcy usług internetowych. Posiadają umiejętność tworzenia wielkich połączeń sieciowych obejmujących miasta oraz państwa. Firmy prywatne mają możliwość wydzierżawienia korzystania z tych sieci. Rozległe połączenia nawiązywane są najczęściej przez łącza satelitarne, miedziane przewody telefoniczne czy też kable światłowodowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych w większych sieciach włącza się wirtualną sieć prywatną, która zabezpiecza komunikacje w nich przez integrację systemu metod uwierzytelnienia. Firmy, by z niej korzystać muszą posiadać odpowiednie kody dostępu, hasła czy też inne formy identyfikacji po to, by uzyskać dostęp do prywatnych i poufnych aplikacji czy zasobów.

 

Cechy sieci WAN

To, co wyróżnia sieć WAN to łączenie ze sobą urządzeń umiejscowionych na większych obszarach geograficznych. Do zapewnienia połączenia między dwoma punktami korzystają z usług operatorów komunikacyjnych oraz z różnych odmian transmisji szeregowej. Sieć ta funkcjonuje w warstwie fizycznej oraz w warstwie łącza danych modelu odniesienia OSI. Pozwala na połączenie ze sobą lokalnych sieci komputerowych, ulokowanych nawet na dużych obszarach. Sieć ta zapewnia wymianę ramek i pakietów danych pomiędzy routerami, przełącznikami, a także sieciami lokalnymi.

Standardy tej sieci są kreowane przez Sektor Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-T), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), Grupę Roboczą ds. Technicznych Internetu (IETF) oraz Sojusz Przemysłu Elektronicznego (EIA).

 

Strona 2

Różnice pomiędzy prawnikiem a adwokatem

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – co jaki czas należy go wykonać?