Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca mamy do czynienia z rewolucyjną wręcz zmianą dotycząca zasad rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Droga elektroniczna całkowicie wypiera dokumentację papierową. Czy nowy system - Portal Rejestrów Sądowych, przyśpieszy obsługę postępowań rejestrowych?

 

 

 

Portal Rejestrów Sądowych.

Od 1 lipca 2021 roku, mamy do czynienia z nową i można powiedzieć dość przełomowa regulacją, dotyczącą rejestracji i zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlaczego przełomową?

Dlatego bowiem, że całkowicie zrezygnowano z dokumentacji papierowej na rzecz e-formularzy KRS. Ten kto miał kiedyś do czynienia z Krajowym Rejestrem Sądowym, wie jak mozolne i niestety dość uciążliwie było zgłaszanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich danych dotyczących m.in. spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularze, załączniki i ustalone zasady ich wypełniania nie były na tyle przejrzyste aby osoba zainteresowana, bez udziału profesjonalnego pełnomocnika, czy to adwokata czy to radcy prawnego, przygotowała i skompletowała je w sposób poprawny.

 

Zwroty formularzy i problemy z rejestracją w KRS.

Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją gdy Klient miał zwracany wniosek o zmianę/rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym z tego powodu, że formularz wypełniony był błędnie poprzez np. niewłaściwe uzupełnienie rubryk czy pól, choć przecież formularze miały pomóc w przygotowywaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego samodzielnie – mówi radca prawny Adrian Achtelik z Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach.

 

Konieczność upowszechnienia podpisów elektronicznych.

To co wymagać będzie przy okazji większego upowszechnienia to posiadanie podpisów elektronicznych. Tylko bowiem w takim przypadku będziemy mogli przejść całą drogę rejestracji/zmiany danych bez wychodzenia z domu, posługując się jedynie komputerem podłączonym do sieci.  Mianowicie jeśli jakiś dokument będący podstawą wpisu sporządzony został w wersji papierowej i w tradycyjny sposób podpisany to  przesłany za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych skan tego dokumentu, nie wystarczy do rejestracji. O ile dokumenty składa profesjonalny pełnomocnik to niektóre z nich będą mogły być dosłane do Sądu w tradycyjnej formie papierowej, o tyle inne wymagać będą podpisów elektronicznych.

 

System Portalu Rejestru Sądowych jeszcze nie zastąpi człowieka.

Warto jednak zauważyć w tym kontekście, że e-formularze KRS, wcale nie eliminują mankamentów dokumentacji papierowej. System Portalu Rejestrów Sądowych nie weryfikuje poprawności wypełnionego formularza. To zasadniczo zrozumiałe – portal służy wyłącznie do przyśpieszenia komunikacji z sądem i trudno oczekiwać aby system zastąpił sędziego, który merytorycznie ocenia poprawności złożonego wniosku.

Dokumenty  będące podstawą wpisu czy np.  zmiany danych  w Krajowym Rejestrze Sądowym, wymagają przecież wiedzy prawniczej i właściwej, merytorycznej oceny. Z tych też przyczyn portal nie zastąpi człowieka. Nie można być jednak w tym zakresie kategorycznym. Sztuczna inteligencja służy nam pomocą w bankach, udziela wskazówek gdy szukamy pomocy dzwoniąc na różnego rodzaju infolinie, odpowiada ludzkim głosem na zadane pytania przez internetowej głośniki . Kto wie, może kiedyś więc zastąpi i wyręczy sędziego – mówi radca prawny Adrian Achtelik.

 

Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca mamy do czynienia z rewolucyjną wręcz zmianą dotycząca zasad rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Droga elektroniczna całkowicie wypiera dokumentację papierową. Czy nowy system - Portal Rejestrów Sądowych, przyśpieszy obsługę postępowań rejestrowych?

 

 

 

Portal Rejestrów Sądowych.

Od 1 lipca 2021 roku, mamy do czynienia z nową i można powiedzieć dość przełomowa regulacją, dotyczącą rejestracji i zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlaczego przełomową?

Dlatego bowiem, że całkowicie zrezygnowano z dokumentacji papierowej na rzecz e-formularzy KRS. Ten kto miał kiedyś do czynienia z Krajowym Rejestrem Sądowym, wie jak mozolne i niestety dość uciążliwie było zgłaszanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich danych dotyczących m.in. spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularze, załączniki i ustalone zasady ich wypełniania nie były na tyle przejrzyste aby osoba zainteresowana, bez udziału profesjonalnego pełnomocnika, czy to adwokata czy to radcy prawnego, przygotowała i skompletowała je w sposób poprawny.

 

Zwroty formularzy i problemy z rejestracją w KRS.

Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją gdy Klient miał zwracany wniosek o zmianę/rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym z tego powodu, że formularz wypełniony był błędnie poprzez np. niewłaściwe uzupełnienie rubryk czy pól, choć przecież formularze miały pomóc w przygotowywaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego samodzielnie – mówi radca prawny Adrian Achtelik z Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach.

 

Konieczność upowszechnienia podpisów elektronicznych.

To co wymagać będzie przy okazji większego upowszechnienia to posiadanie podpisów elektronicznych. Tylko bowiem w takim przypadku będziemy mogli przejść całą drogę rejestracji/zmiany danych bez wychodzenia z domu, posługując się jedynie komputerem podłączonym do sieci.  Mianowicie jeśli jakiś dokument będący podstawą wpisu sporządzony został w wersji papierowej i w tradycyjny sposób podpisany to  przesłany za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych skan tego dokumentu, nie wystarczy do rejestracji. O ile dokumenty składa profesjonalny pełnomocnik to niektóre z nich będą mogły być dosłane do Sądu w tradycyjnej formie papierowej, o tyle inne wymagać będą podpisów elektronicznych.

 

System Portalu Rejestru Sądowych jeszcze nie zastąpi człowieka.

Warto jednak zauważyć w tym kontekście, że e-formularze KRS, wcale nie eliminują mankamentów dokumentacji papierowej. System Portalu Rejestrów Sądowych nie weryfikuje poprawności wypełnionego formularza. To zasadniczo zrozumiałe – portal służy wyłącznie do przyśpieszenia komunikacji z sądem i trudno oczekiwać aby system zastąpił sędziego, który merytorycznie ocenia poprawności złożonego wniosku.

Dokumenty  będące podstawą wpisu czy np.  zmiany danych  w Krajowym Rejestrze Sądowym, wymagają przecież wiedzy prawniczej i właściwej, merytorycznej oceny. Z tych też przyczyn portal nie zastąpi człowieka. Nie można być jednak w tym zakresie kategorycznym. Sztuczna inteligencja służy nam pomocą w bankach, udziela wskazówek gdy szukamy pomocy dzwoniąc na różnego rodzaju infolinie, odpowiada ludzkim głosem na zadane pytania przez internetowej głośniki . Kto wie, może kiedyś więc zastąpi i wyręczy sędziego – mówi radca prawny Adrian Achtelik.

 

Strona 2

Szkolenia IPC dla specjalistów z branży elektronicznej

Ciekły azot – zapoznaj się z jego niezwykłą użytecznością podczas leczenia kriogenicznego!