Praca
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Począwszy od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Zasady korzystania z tak zwanego zerowego PIT są korzystne dla osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, zlecenie i o pracę nakładczą. Niemniej jednak nie wszystkie przychody i wynagrodzenia objęte są zwolnieniem, a kwota wolna zależna jest od osiąganego wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga w PIT dla młodych, oraz jak z niej można skorzystać?

 

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia

Ulga (a dokładniej mówiąc zwolnienie z podatku) obejmuje przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, jak i umów zlecenia, które otrzymuje podatnik przed ukończeniem 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w przeciągu roku podatkowego 85 528 zł. 

 

Zerowy PIT dla młodych znaczy w praktyce, że : 

 • Jeżeli będziemy zarabiać 7127zł brutto na miesiąc podatek nie będzie występował, limit jest jednakże roczny, a zatem także krótsze umowy z wyższym wynagrodzeniem, o ile łącznie nie przekroczy się 85 528 złotych, 

 

 • Do limitu liczy się tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, jak i umowy zlecenia - znaczy to, że umowy stażowe, umowy o praktykę absolwencką, zasiłek dla bezrobotnych, jak i inne świadczenia, które wypłacane są na innej podstawie nie będą podlegać temu zwolnieniu, 

 

 • W 2019 roku ulga PIT liczona jest dopiero od 1 sierpnia - znaczy to, że przychody pozostawione do dyspozycji we wcześniejszym terminie, albo wypłacone zmuszają do pobrania zaliczki. Wcześniejsze wynagrodzenia nie mają jednakże wpływu na limit ulgi, czyli liczona jest ona co do wynagrodzeń począwszy od 1 sierpnia 2019 roku, 

 

 • Na poczet ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty dotyczące uzyskania przychodów, inne ulgi podatkowe. Liczyć się będzie kwota wpisana na umowie zlecenie ( o pracę), 

 

 • Limit będzie łączny dla wszystkich umów zlecenie, umów o pracę. Podatnik ma za zadanie pilnować, ażeby nie przekroczyć limitu, 

 

 • Do limitu wlicza się tylko dochody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, jak i umów zlecenia : nie wlicza się także do niego kwot zwolnionych z podatku na podstawie odmiennych przepisów, 

 

 • W wypadku wynagrodzeń z pracy za granicą - rozlicza się cała wartość brutto i do tegoż limitu nie można zastosować kwoty obniżonej o 30 % diety z pracy za granicą, 

 

 • Możliwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów - wszystkich poza kosztami autorskimi - 50 %. Zatem, jeśli wystąpi nadwyżka przychodów, to wcześniej zgromadzone koszty od wynagrodzeń wolnych od podatku - będą ten przychód pomniejszać - ale tylko i wyłącznie do wartości tegoż przychodu (innaczej mówiąc nie będzie możliwe wygenerowanie straty podatkowej. Pracownik ma prawo zrezygnować także ze zwolnienia dla młodych, jak również stosować 50 procentowe koszty podatkowe do całości wynagrodzenia, 

 

 • Składki zdrowotne i ZUS będą także zmieniane - składek ZUS obliczonych od przychodów zwolnionych z podatku nie będzie już można odliczać w kolejnych okresach od dochodu, a składek zdrowotnych, które zostały obliczone od tego przychodu - nie będzie można odliczyć od podatku. W wypadku jednakże obliczenia samej składki zdrowotnej w czasie korzystania ze zwolnienia może być ona obniżona. Kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego będzie wyższa aniżeli zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą obliczyłby płatnik, gdyby przychód ubezpieczonego nie skorzystał z tegoż zwolnienia, składkę obliczaną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tejże zaliczki. Innaczej mówiąc - gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa aniżeli składka zdrowotna - to ta właśnie składka obniżana będzie do zaliczki hipotetycznej. Zatem podatnik zarabiający małe kwoty nie będzie płacił ani podatku, ani także wysokiej składki zdrowotnej - gdyż będzie ona obniżona, 

 

 • Połączenie różnorodnych źródeł przychodu nie ogranicza praw do ulgi, to znaczy możliwe będzie na przykład posiadanie działalności gospodarczej, jak i korzystanie z ulgi dla młodych w ramach umowy o pracę, 

 

 • Jeżeli podatnik połączy ze sobą wiele tytułów, to 50 procent kosztów autorskich nie będzie mógł zastosować do żadnego ze swoich tytułów zatrudnienia, 

 

 • Tyczy się to tylko połączenia szeregu wynagrodzeń. Znaczy to, że opodatkowane będą : zasiłek dla bezrobotnych, rehabilitacyjny, macierzyński, chorobowy, kwoty odprawy za nieodpowiednie rozwiązanie umowy o pracę, za skrócenie okresu wypowiedzenia, część stypendiów, niektóre z pośród świadczeń alimentacyjnych na poczet osób po 25 roku życia, 

 

 • W stosunku do ewentualnej nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne będzie skorzystanie z kwoty, która zmniejsza podatek. Dzięki temu do 8.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli innaczej mówiąc po odliczeniu kosztów podatkowych) podatnik będzie mógł skorzystać z braku opodatkowania. 

 

 

Artykuł powstał przy współpracy z Biurem Rachunkowym Inplus - www.inplus.lublin.pl