Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
Ostatnie dane z raportów dotyczących rynku pracy w Polsce rzucają światło na coraz bardziej złożone wyzwania związane z wynagrodzeniami. W obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz rosnących oczekiwań pracowników, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy stoją przed koniecznością dostosowania się do nowych realiów.

Według najnowszej edycji raportu "Barometr Rynku Pracy" Gi Group Holding, większość pracodawców (78%) planuje utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia w najbliższym kwartale. Jednakże tylko co czwarta firma rozważa podwyżki wynagrodzeń. Ta rozbieżność między oczekiwaniami pracowników a planami firm stanowi wyzwanie, które należy skutecznie rozwiązać.

Badania przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding pokazują, że decyzje rekrutacyjne są podejmowane przez pracodawców z umiarem. Tylko niespełna 13% firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a większość z nich decyduje się na to poprzez aktywne rekrutacje. Zjawisko to może wynikać z niepewności co do przyszłości oraz trudnych doświadczeń związanych z pandemią COVID-19.

Co więcej, raport ukazuje, że tylko 29% firm planuje podwyżki wynagrodzeń w najbliższym kwartale. Przyczyny decyzji o podwyżkach również uległy zmianie. Coraz rzadziej jest to spowodowane inflacją, a częściej wzrostem płacy minimalnej i próbami przeciwdziałania rotacji pracowników. Jest to wyzwanie szczególnie istotne w kontekście rosnących oczekiwań pracowników, którzy coraz częściej domagają się podwyżek wynagrodzeń.

Jednakże, w obliczu trudności związanych z podnoszeniem pensji, pracodawcy szukają alternatywnych sposobów motywowania pracowników. Elastyczne formy zatrudnienia, oferowanie dodatkowych benefitów oraz możliwość rozwoju zawodowego stają się coraz bardziej popularne wśród pracodawców, którzy starają się zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Warto również zauważyć, że presja pracowników na podwyżki wynagrodzeń wynika częściowo z rosnących kosztów utrzymania oraz zwiększającej się świadomości swojej wartości na rynku pracy. Coraz więcej osób uważa wysokość pensji za kluczowy czynnik satysfakcji zawodowej i decydujący czynnik przy wyborze nowego miejsca pracy.

Wobec tych wyzwań, niezbędne staje się budowanie partnerskich relacji między pracodawcami a pracownikami opartych na dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Pracodawcy powinni być otwarci na potrzeby i oczekiwania pracowników, jednocześnie starając się zapewnić im atrakcyjne warunki pracy i rozwój zawodowy. Z kolei pracownicy powinni być elastyczni i otwarci na kompromis, mając świadomość ograniczeń i możliwości swojego pracodawcy.

Współpraca i wspólne poszukiwanie rozwiązań mogą przynieść korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, umożliwiając efektywne dostosowanie się do zmieniających się warunków na rynku pracy i osiągnięcie wspólnych celów biznesowych.

 

Wartość Docenienia Pracowników

WhitePress Prawa