Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Nowe badanie umiejętności cyfrowych przeprowadzone przez Salesforce pokazuje, że zdecydowana większość pracowników jest przekonanych, iż doświadczenie jest ważniejsze od kwalifikacji edukacyjnych czy przebiegu kariery. Większość decydentów (98%) jest zdania, że zatrudnienie na podstawie umiejętności przynosi korzyści biznesowe. Jednak tylko 1 na 10 respondentów twierdzi, że ma kwalifikacje w zakresie sztucznej inteligencji – która jest wymieniana jako jedna z najbardziej pożądanych rozwiązań cyfrowych.

 

Aż 84% pracowników uważa, że doświadczenie jest ważniejsze niż dyplom, kiedy starają się o pracę. Istnieje jednak rozbieżność między kompetencjami, na które zwracają uwagę firmy, a kwalifikacjami, które są obecnie wykorzystywane przez pracowników. Chociaż 4 na 5 zatrudnionych na świecie deklaruje wykorzystywanie umiejętności cyfrowych w swojej codziennej pracy, niewielu z nich posiada zdolności wykraczające poza technologie współpracy, administrację czy zarządzanie projektami cyfrowymi.

 

Z kolei najszybciej rozwijające się i najbardziej pożądane kompetencje stanowią sztuczna inteligencja (SI) oraz kodowanie/tworzenie aplikacji – przy czym należą one do najrzadziej wykorzystywanych umiejętności w codziennej pracy.

 

Zatrudnianie w oparciu o umiejętności

Zmiana w kierunku zatrudniania na podstawie zdobytych umiejętności jest widoczna na wszystkich poziomach. Większość (82%) ankietowanych liderów twierdzi, że umiejętności są najważniejszym atrybutem przy ocenie kandydatów. Zaledwie 18% stwierdziło, że najważniejsze są odpowiednie stopnie naukowe i zdobyte wykształcenie.

 

Ponad połowa dyrektorów w działach HR (56%) ocenia, że rekrutacje skupiające się na umiejętnościach kandydatów powinny być definiowane jako korzyść biznesowa. Eksperci wskazują również, że na ogólną kondycję firmy mają znaczny wpływ takie aspekty, jak różnorodność pracowników (48%) oraz dzielenie się wiedzą z resztą zespołu (46%).

 

Umiejętności cyfrowe jako najważniejszy atrybut kandydata wymienia już 2 na 5 z nich – co wskazuje na rosnącą wagę tych kwalifikacji u zatrudnionych. Dodatkowo większość liderów uważa, że nadanie priorytetu rozwojowi umiejętności cyfrowych swoich podwładnych będzie miało pozytywny wpływ na wyniki biznesowe, w tym: zwiększoną produktywność (47%), lepszą wydajność zespołu (43%) i szersze zdolności rozwiązywania problemów (40%).

 

Szefowie i pracownicy zgadzają się co do potrzeby posiadania umiejętności w zakresie SI

Pracownicy są podekscytowani pojawiającymi się technologiami sztucznej inteligencji, takimi jak generatory SI. 60% pracowników jest pozytywnie nastawionych do perspektywy wykorzystania generatywnej SI w pracy. Więcej pracowników było podekscytowanych wykorzystaniem tej technologii w miejscu pracy (58%), niż martwiło się, że zastąpi ich w wykonywanych obowiązkach (42%). Jest to zgodne z zainteresowaniem ze strony kadry zarządzającej: dwie trzecie liderów (67%) deklaruje, że ich firma rozważa różne sposoby wykorzystania generatywnej SI.

 

Pomimo pozytywnego odbioru ostatnie badania wykazują, że 66% liderów IT w USA twierdzi, że pracownicy nie mają umiejętności, aby z powodzeniem wykorzystać technologię sztucznej inteligencji. Mimo iż ponad połowa z nich zadeklarowała, że eksperymentuje z generatorami SI.

 

Zatrudnieni zgadzają się, że umiejętności związane ze Sztuczną Inteligencją są ważne: prawie jedna czwarta pracowników na świecie zalicza umiejętności związane z SI do trzech najważniejszych umiejętności cyfrowych.

 

Kwalifikacje w miejscu pracy pozostają w tyle – podczas gdy potrzeby stale ewoluują

Tylko 1 na 10 pracowników twierdzi, że zakres ich codziennych obowiązków obejmuje obecnie SI. Natomiast mniej niż 13% sądzi, że wykorzystuje umiejętności kodowania i tworzenia aplikacji.

 

Branżą o najwyższym wskaźniku umiejętności SI jest sektor IT, ale nawet w nim mniej niż jedna trzecia pracowników (27%) wykorzystuje to rozwiązanie w ramach swojego stanowiska. Poza tradycyjnymi rolami w IT liczba ta spada jeszcze bardziej; zaledwie 8% osób w służbie zdrowia i 6% w sektorze publicznym deklaruje, że wykorzystuje to rozwiązanie w swojej codziennej pracy. Prawie wszyscy (97%) zwierzchnicy uważają, że firmy powinny nadać priorytet technikom SI w swojej strategii rozwoju pracowników.

 

W wyniku wzrostu znaczenia sztucznej Inteligencji i automatyzacji liderzy biznesowi twierdzą, że obeznanie w zakresie bezpieczeństwa danych (60%), etyczne umiejętności w zakresie SI i automatyzacji (58%) oraz techniki programowania (57%) staną się coraz ważniejsze w miejscu pracy. Zapytani o to, jakie umiejętności „miękkie” będą prawdopodobnie ważniejsze, liderzy najwyżej ocenili kreatywną wyobraźnię (56%), relacje z klientami (53%) oraz zdolności przywódcze (51%).

 

Przedsiębiorstwa starające się zwiększyć obeznanie w zakresie nowych technologii i koncentrujące się na zatrudnianiu na podstawie kwalifikacji mają coś, co działa na ich korzyść – ich pracownicy chcą poszerzać swoje zdolności w sektorze wiedzy cyfrowej. Aż 9 na 10 wszystkich respondentów uważa, że firmy powinny traktować priorytetowo rozwój umiejętności cyfrowych swoich podwładnych, co może przełożyć się na realne umocnienie poziomu konkurencyjności biznesu na rynku.

 

Dokąd zmierza e-commerce i dlaczego potrzebuje sztucznej inteligencji?

WhitePress Prawa