Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Z badań wynika, iż pracownicy działów marketingu szacują, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im zaoszczędzić ponad pięć godzin pracy tygodniowo - równowartość ponad miesiąca rocznie*. Jednak, choć postrzegają tę technologię jako zmieniającą ich rolę w miejscu pracy, to zauważają jednocześnie potrzebę ludzkiego nadzoru, konieczność bazowania na zaufanych danych oraz szkoleń - jako krytycznych elementów dla pomyślnego jej wykorzystania.

Salesforce przeprowadził ankietę wśród ponad 1000 pracowników działów marketingu w ramach serii Generative AI Snapshot Series. Wyniki pokazały, że 51% z nich już korzysta** z generatywnej sztucznej inteligencji. Kolejne 22% planuje wykorzystać ją w najbliższym czasie, co daje łącznie prawie trzy czwarte marketerów.

Jednak ponad jedna trzecia z ankietowanych (39%) twierdzi jednocześnie, że nie wie, jak bezpiecznie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji. Zgłaszają oni obawy co do jej dokładności i potrzeby ludzkiego nadzoru, a także konieczności odpowiednich szkoleń i bazowania na zaufanych danych

 

Od personalizacji po produktywność - marketerzy twierdzą, że generatywna sztuczna inteligencja zmienia ich rolę

Marketerzy korzystający z generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystują ją obecnie to takich zadań jak tworzenie treści (76%) i pisanie tekstów (76%). Jednak wielu z nich widzi na horyzoncie gruntowne zmiany w swojej pracy, a 53% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja "zmienia zasady gry". Respondenci upatrują w SI zdolności do przekształcania sposobu analizowania danych, personalizowania treści komunikatów, tworzenia kampanii marketingowych oraz budowania/optymalizacji strategii SEO.

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji marketerzy oczekują również oszczędności czasu i możliwości skupienia się na bardziej strategicznej pracy:

  • 71% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja przejmie czasochłonne zadania
  • 71% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im skupić się na bardziej strategicznych wyzwaniach.

 W rzeczywistości szacują, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im zaoszczędzić ponad pięć godzin tygodniowo - równowartość ponad miesiąca rocznie* w pracy.

 

Dokładność i jakość SI to główne obawy

Dokładność i jakość zależą od danych. Aż 67% marketerów twierdzi, że dane ich firmy nie są odpowiednio skonfigurowane pod kątem generatywnej sztucznej inteligencji - mimo że podobna liczba (63%) twierdzi, że zaufane dane klientów są ważne dla pomyślnego wykorzystania SI w pracy.

Jest to opinia powtarzana także przez ekspertów. Według Clary Shih, dyrektora generalnego Salesforce ds. sztucznej inteligencji, "dane są paliwem dla sztucznej inteligencji”

- Bez wysokiej jakości, zaufanych danych staje się ona "śmieciem na wejściu i śmieciem na wyjściu". Sztuczna inteligencja czerpiąca ze źródeł danych, które są nieistotne, niereprezentatywne lub niekompletne może dostarczać toksyczne wyniki, generować uprzedzenia czy całkowicie błędne wnioski – powiedziała Clara Shih

71% marketerów uważa również, że brak w SI ludzkiej kreatywności i wiedzy kontekstowej, co jest potencjalną przeszkodą w pomyślnym wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w miejscu pracy. W rezultacie 66% marketerów twierdzi, że do pomyślnego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji niezbędny jest ludzki nadzór.

 

Marketerzy potrzebują szkoleń, aby wykorzystać potencjał SI

Chociaż pracownicy działów marketingu są podekscytowani możliwościami generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie przekształcania ich pracy, wielu z nich czuje się nieprzygotowanych do pełnego jej wykorzystania, a 43% twierdzi, że nie wie, jak uzyskać największą wartość z tej technologii.

Pomimo, że 54% marketerów uważa, iż programy szkoleniowe w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji są ważne, aby mogli z powodzeniem wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję w swojej roli, to aż 70% z nich twierdzi, że ich pracodawca nie zapewnia jeszcze szkoleń w zakresie wykorzystania SI.

 

Metodologia badania

Salesforce przeprowadził badanie na temat generatywnej SI we współpracy z YouGov w dniach 18-25 maja 2023 roku. Obejmowało ono ponad 4 135 pełnoetatowych pracowników z działów sprzedaży, usług, marketingu i handlu. Powyższe dane odzwierciedlają odpowiedzi od 1029 pełnoetatowych marketerów reprezentujących firmy różnej wielkości i z różnych sektorów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Ankieta została przeprowadzona online. Dane zostały zważone i są reprezentatywne dla wszystkich pełnoetatowych pracowników w USA, Wielkiej Brytanii i Australii (w wieku 18+).

*(średnio 5 godzin tygodniowo zaoszczędzonych dzięki "generatywnej sztucznej inteligencji" x 52 tygodnie w roku) / 8-godzinny dzień pracy= średnio 32,5 dnia lub ponad miesiąc oszczędności rocznie

** wykorzystali generatywną sztuczną inteligencję w swoich przepływach pracy lub eksperymentują z nią w pracy.

 

AI w programach lojalnościowych i obsłudze klienta