Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Polityka ESG i CSR wyznaczają dziś kierunek w biznesie. Kryzys gospodarczy, energetyczny i klimatyczny wystarczyły, by w ciągu kilkunastu miesięcy stały się one jednymi z ważniejszych tematów publicznej debaty. Grupa Saint-Gobain w Polsce 4 lipca podjęła merytoryczną dyskusję na temat roli międzynarodowego biznesu w zielonej i inkluzywnej transformacji. W wydarzeniu udział wzięli były Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezydent COP24, Michał Kurtyka, a także przedstawiciele francuskich koncernów zrzeszonych w Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, w tym Starsza Wiceprezes Saint-Gobain ds. HR/CSR, Claire Pedini.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju coraz mocniej determinuje strategię polskich przedsiębiorstw, silnie wrastając w ich codzienną działalność. O ile bowiem jeszcze kilka lat temu ESG i CSR w biznesie uznawane były za ideologie wynikające z chwilowej mody – dziś są megatrendami wskazującymi kierunek przemian. Największe firmy na europejskim rynku, takie jak Grupa Saint-Gobain, inspirują do przyjmowania inkluzywnego, zrównoważonego modelu wzrostu, opartego na dobrze zaplanowanych działaniach. To bowiem on jest obecnie wyznacznikiem sukcesu – tak przedsiębiorstw, jak i całej ludzkości.

 

Łączyć, nie dzielić

Kryzys klimatyczny i energetyczny, niedobór zasobów naturalnych, eksplozja demograficzna, zakłócenia łańcuchów dostaw związana z geopolityką lub kryzysami zdrowotnymi, inflacja, wojna o talenty – dzisiejszy świat jest niezwykle złożony, a to obliguje firmy do ciągłego dostosowywania się do rzeczywistości, czy wręcz odkrywania siebie na nowo. Współzależny i zdezorganizowany świat wzmaga oczekiwania ze strony społeczeństwa, które wymaga od biznesu zaangażowania w służbę wspólnocie.

 

Jakich firm dziś potrzebujemy i jak powinna wyglądać przyszłość odpowiedzialnego, świadomego przemysłu? Czy możemy liczyć na technologie w drodze do bardziej ekologicznego świata? W czym tkwią największe wyzwania i czy nasze społeczeństwa są gotowe na zmiany? Między innymi te tematy poruszano w trakcie debaty o roli międzynarodowego biznesu w zielonej i inkluzywnej transformacji, zorganizowanej 4 lipca w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego przez Grupę Saint-Gobain w Polsce przy współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (CCIFP).

 

Do grona panelistów zaproszono przedstawicieli spółek z francuskim kapitałem, ściśle związanych z europejskim, odpowiedzialnym biznesem: Claire Pedini – Starszą Wiceprezes Saint-Gobain (Global) ds. HR/CSR, Jarosława Rotę – Dyrektora wykonawczego BNP Paribas Bank Polska ds. zrównoważonego rozwoju oraz Valéry’ego Gaucheranda – Dyrektora Generalnego L’Oréal Polska i Krajów Bałtyckich. Gościem specjalnym był Michał Kurtyka, były Minister Klimatu i Środowiska, Prezydent COP24. Dobór prelegentów nie był tu przypadkowy – Francja jest bowiem drugim pod względem wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce.

 

– Francuskie firmy na stałe wpisały się w polską panoramę gospodarczą, będąc dziś kluczowymi graczami w poszczególnych branżach – mówiła Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektorka Generalna CCIFP i moderator debaty. – Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i przy wsparciu globalnych struktur spółki te od wielu lat proponują innowacyjne rozwiązania dla zielonej transformacji biznesu sprzyjającej włączeniu społecznemu, a to sprawia, że ich rola, jak i zakres odpowiedzialności, są jeszcze bardziej znaczące dla polskiego przemysłu.

 

W stawianiu czoła wyzwaniom ekologicznym, społecznym czy też ekonomicznym, przed którymi obecnie stają spółki, kluczową rolę odgrywa zmiana modelu zarządzania, pociągająca za sobą konieczność przewartościowania biznesu. Każda firma może być miejscem postępu i zmian społecznych, w którym propaguje się najwyższe wartości humanistyczne i ekologiczne, a tym samym kształtować powstanie nowej gospodarki dostępnej dla wszystkich. Aby to osiągnąć należy zrozumieć, że transformacja powinna mieć charakter inkluzywny, czyli odbywać się na każdym możliwym poziomie i z uwzględnieniem potrzeb każdego interesariusza.

 

– Istotą współczesnych przedsiębiorstw jest nie tylko dążenie do szeroko rozumianego rozwoju, ale i sprzyjanie postępowi środowiskowemu oraz włączaniu społecznemu. Transformacja gospodarki będzie nam służyć tylko wtedy, gdy będzie zrównoważona i inkluzywna. Działanie w tym kierunku jest dla nas, Grupy Saint-Gobain, priorytetowe. Chcemy zwrócić uwagę, jak bardzo istotnym elementem tych zmian jest przemysł budowlany, który odpowiada dziś za niemal 40% globalnej emisji CO2, podobny odsetek generowanych odpadów stałych. Bez rozwiązania problemów związanych z ogromnym śladem węglowym branży budowlanej nie osiągniemy zadowalającej transformacji. Aby tego dokonać, powinno się zarówno czym prędzej wdrażać zasady polityki ESG, jak i nawiązywać współprace partnerskie z innymi podmiotami – przedstawicielami struktur rządowych, organizacjami pozarządowymi, bankami, przedsiębiorstwami czy lokalnymi społecznościami – mówiła podczas debaty Claire Pedini, Senior Vice President of Saint-Gobain Group, HR/CSR.

 

Opinia publiczna ma często niejednoznaczny stosunek do przemysłu i postrzega go jako przestarzały, zanieczyszczający środowisko. Tymczasem może być on wyjątkowym dostawcą wysokiej jakości miejsc pracy oraz istotnym elementem osiągnięcia przez kraje niezależności. Rezygnacja z przemysłu nie jest najlepszym scenariuszem, bowiem bez rozwoju tej gałęzi gospodarki nie będziemy w stanie zaspokoić naszych potrzeb wynikających ze wzrostu demograficznego, urbanizacji, wyzwań klimatycznych czy dążenia do poprawy komfortu naszego życia. To, co jest nam jednak potrzebne, to postęp w tej dziedzinie. Przemysł jutra musi być postrzegany jako miejsce, w którym człowiek może poszerzać własne granice wiedzy. Składać się z ośrodków badawczych, nowoczesnych fabryk opartych na innowacyjnych, cyfrowych technologiach. Być źródłem zatrudnienia dla lokalnych społeczności, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy wspólnie mogą wytwarzać użyteczne i bezpieczne dla ludzi oraz planety produkty.

 

– W ciągu ostatnich lat zmieniło się nasze postrzeganie czystych technologii i zielonych innowacji, zrozumieliśmy bowiem, że mamy tylko jedną planetę i wszystko, co robimy, wywiera na nią istotny wpływ. Zaczęliśmy rozwijać metody pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, a bezpieczeństwo energetyczne i dekarbonizacja przemysłu stały się naszym priorytetem – mówił Michał Kurtyka, były Minister Klimatu i Środowiska, Prezydent COP24. –Uważam, że jest to unikalny moment dla Europy, który musimy wykorzystać, współpracując z dużymi firmami - liderami europejskiego oraz światowego rynku, takimi jak Saint-Gobain, L’Oréal czy BNP Paribas. To oni mają moc, by przybliżyć nas do następnej generacji technologii w taki sposób, aby zachować nasz dobrobyt. Rozwiązaniem nigdy nie będzie tzw. powrót do jaskini, nie powinniśmy bać się technologii i próbować od nich uciekać, lecz umiejętne wykorzystywać je do rozwoju przemysłu, w przeciwnym razie Europa straci na znaczeniu na rynku światowym.

 

Duża część odpowiedzialności przedsiębiorstw wiąże się również z rosnącymi oczekiwaniami ze strony klientów, którzy wymagają, by oferowane produkty były środowiskowo zrównoważone.

 

– Jak wynika z badań NielsenIQ z ostatnich dwóch lat, ok. 66 proc. polskich użytkowników kosmetyków deklaruje, iż zrównoważony rozwój jest dla nich ważniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Jednak kiedy pytamy, jakie kroki podejmują w tym kierunku samodzielnie, odbijają piłeczkę w kierunku korporacji – mówiłValéry Gaucherand, Dyrektor Generalny L’Oréal Polska i Krajów Bałtyckich. – Jest to oczywiście zrozumiałe, doskonale zdajemy sobie sprawę, że producenci ponoszą ogromną odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska, jednak równie istotne jest uświadamianie konsumentów, że ich codzienne działania także odciskają swój ślad na planecie. Edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na tematy związane z ekologią, a w konsekwencji dostarczanie im zrównoważonych narzędzi umożliwiających podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji, są niezbędnymi elementami strategii dzisiejszych przedsiębiorstw.

 

Innowacje kreują zrównoważony przemysł

Podczas debaty przytoczone zostały także konkretne działania z zakresu realizacji strategii ESG/CSR przez francuskie spółki na przykładzie ostatnich lat.

– Dla Grupy Saint-Gobain drogowskazem jest cel nadrzędny „Making The World A Better Home” wynikający z przyjętej przez nas strategii bycia liderem lekkiego i zrównoważonego budownictwa na rynku międzynarodowym – tłumaczyła Claire Pedini, Saint-Gobain. – Ze względu na wielkość, międzynarodowy zasięg obejmujący aż 75 krajów oraz wyjątkową pozycję w łańcuchu wartości w budownictwie, mamy wyraźnie większą odpowiedzialność za podążanie we właściwą stronę. ESG musi być i jest bezpośrednio wbudowane w naszą strategię i stanowi filar naszych działań, które prowadzone są dwutorowo. Maksymalizujemy korzyści środowiskowe dla klientów i planety, oferując rozwiązania sprzyjające dekarbonizacji, ale odrabiamy też własną pracę domową, minimalizując ślad węglowy naszych produktów i zakładów.

 

Jak zatem słowa zamieniane są w czyny?

– Już teraz ponad 72% oferowanych przez Saint-Gobain rozwiązań przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pragniemy jednak, by do 2025 roku zrównoważone, innowacyjne rozwiązania tworzyły aż 75% naszej oferty tak, by nasi interesariusze mogli funkcjonować w nowoczesnych, wydajnych energetycznie, bezpiecznych i przyjaznych dla planety budynkach –dodałaClaire Pedini. – Rozwiązania te w ciągu zaledwie jednego roku pozwolą klientom uniknąć ponad 1,3 miliarda ton emisji CO2 w całym okresie ich eksploatacji, czyli prawie 40 razy więcej niż wynosi roczny ślad środowiskowy Grupy.

Do namacalnych osiągnięć Grupy należą także przełomowe na skalę światową wydarzenia, które przywołano w trakcie dyskusji. Saint-Gobain w tym roku ogłosiło rozpoczęcie w 100% zdekarbonizowanej produkcji płyt gipsowo-kartonowych w zakładzie we Fredrikstad w Norwegii. Wprowadziło na rynek pierwsze na świecie szkło bazowe ORAÉ® o najniższym śladzie węglowym w całym cyklu życia produktu (6,64 kg CO2 / mkw.), czy podpisało we wrześniu 2022 roku w Polsce jeden z największych kontraktów vPPA na zakup energii wiatrowej, która pokryje od 2025 roku ok. 42% zapotrzebowania energetycznego zakładów Saint-Gobain w naszym kraju.

 

Ważnym głosem w debacie były kwestie finansowania inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia zielonej i inkluzywnej transformacji gospodarczej.

– Oczywistym jest, że spora część transformacji rynkowych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Gdybyśmy mieli zawęzić ten obszar wyłącznie do energii odnawialnej i efektywności energetycznej budynków (będących dwoma z trzech głównych filarów wprowadzonego przez Unię Europejską planu inwestycyjnego „REPowerEU”), obie te kwestie narzucają konieczność opracowania odpowiedniego systemu finansowania– mówił Jarosław Rot, Dyrektor wykonawczy BNP Paribas Bank Polska ds. zrównoważonego rozwoju. – Pomijając gotowość gigantów rynku do podejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego przemysłu, poziom świadomości wśród mniejszych przedsiębiorców niestety wciąż jest dość niski. Naszym zadaniem jest odczarowanie postrzegania inwestycji jako „ponoszenia kosztów” i pokazanie, że przynoszą one realne korzyści biznesowe. Biorąc pod uwagę, iż ponad 60% światowego PKB zostało objęte deklaracjami o neutralności w zakresie emisji netto, a większość wiodących firm już zadeklarowała, że będzie dążyć do jej osiągnięcia w całym łańcuch dostaw, mniejsze spółki w Polsce nie będą wystarczająco atrakcyjne dla konsumentów, jeśli nie będą w stanie zmierzyć swojego śladu węglowego lub jeśli będzie on wysoki. Zadaniem sektora bankowego jest zwiększanie świadomości przedsiębiorstw nie tylko w kwestii ratowania planety, ale i biznesu. W tej chwili wprowadzane są specjalne regulacje dotyczące zasad finansowania „zielonych” inwestycji przez banki po to, by czynić transformację jeszcze łatwiejszą i bardziej przystępną dla przedstawicieli gospodarki realnej.

 

Uczynić świat lepszym miejscem do życia

Zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączaniu społecznemu będzie – i już jest – realizowany przez liderów rynku. Bez ich zaangażowania nie jest możliwe budowanie lepszej przyszłości Europy. Przełomowe dla ludzkości wydarzenia będą odbywać się przy współudziale przemysłu lub nie będą mieć miejsca wcale. Zielone technologie posiadają niebywały potencjał innowacyjny. Odpowiednio wykorzystany przyczyni się do progresu całego społeczeństwa, bez nadmiernego obciążania naszego wspólnego domu – Ziemi.

 

Saint-Gobain o bezpieczeństwie w budownictwo.

WhitePress Prawa