Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
Temat różnic w wynagrodzeniach między płciami na polskim rynku pracy pozostaje aktualny i wymaga ciągłej uwagi oraz działań mających na celu redukcję istniejących disparatów. Pomimo postępów w walce o równość płci, dane nadal ukazują istniejące nierówności, które wymagają kompleksowego podejścia i interwencji.

Według najnowszych danych z raportu "Barometr Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service, widoczna jest wyraźna dysproporcja w zakresie wynagrodzeń między płciami. Tylko 10% mężczyzn osiąga zarobki powyżej 7,5 tys. zł netto miesięcznie, w porównaniu do zaledwie 3% kobiet. Z kolei, jeśli spojrzymy na pensje poniżej 4 tys. zł netto miesięcznie, to aż 52% kobiet otrzymuje takie wynagrodzenie, podczas gdy tylko 36% mężczyzn może się nim poszczycić.

Analiza danych makroekonomicznych, takich jak te dostarczane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), pokazuje również istniejące różnice. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet jest nadal niższy niż u mężczyzn, wynosząc zaledwie 52,3% w czwartym kwartale 2023 roku, w porównaniu do 66% u mężczyzn. Ponadto, luka płacowa między płciami wynosiła 7,9% w październiku 2022 roku, co oznacza, że kobiety zarabiały średnio o tyle procent mniej niż mężczyźni za tę samą pracę.

Raport Personnel Service podkreśla również, że kobiety rzadziej inicjują rozmowy o podwyżki wynagrodzenia w porównaniu do mężczyzn. Tylko 26% pań decyduje się na takie kroki, podczas gdy w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 33%.

Niezrównana reprezentacja kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek nadal pozostaje wyzwaniem. Raport "Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu" pokazuje, że tylko 15,5% członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce stanowią kobiety.

Eliminacja różnic w wynagrodzeniach między płciami powinna być priorytetem społecznym i gospodarczym. Konieczne jest podejmowanie działań na poziomie polityki społecznej, legislacyjnej i edukacyjnej, które przyczynią się do redukcji wszelkich form dyskryminacji płciowej na rynku pracy. Wzmacnianie roli kobiet w biznesie, promowanie równych szans i płac oraz eliminacja stereotypów to kluczowe kroki, które należy podjąć, aby stworzyć bardziej sprawiedliwe i równomierne warunki dla wszystkich pracowników. Równość płci na rynku pracy to nie tylko kwestia moralna, ale także kluczowy czynnik wpływający na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

 

Trendy na rynku pracy w 2024

WhitePress Prawa