Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Prawa pracownicze są związane z każdym stanowiskiem pracy – niezależnie od tego, czy jesteś copywriterem czy księgowym. Niestety, nie wszyscy pracodawcy przestrzegają tych praw, często powodując poważne konsekwencje zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich praw i wiedzieli, jak skutecznie je chronić. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę i w jaki sposób chronić prawa pracownicze.

Praca_bez_tajemnic.jpg

Konsekwencje nieprzestrzegania prawa przez pracodawcę

Prawo pracy w Polsce jest przejrzyste – pracodawcy, którzy łamią prawa swoich pracowników, muszą liczyć się z konsekwencjami. Sankcje związane z różnymi kodeksami prawnymi, takimi jak Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny czy nawet Kodeks Karny, mogą być bardzo dotkliwe, o czym możesz przeczytać w tym miejscu - https://adwokatjaniga.pl/specjalizacje/prawo-pracy/

Ostatnie dane wskazują, że najczęstszymi naruszeniami ze strony pracodawców w zakresie stosunku pracy są różnorodne nieprawidłowości. Te obejmują nieprawidłowości związane z rozwiązywaniem umów, łamanie przepisów dotyczących czasu pracy, błędne wypłaty wynagrodzenia i nieprawidłowe przyznawanie urlopów. Pracodawcom, w zależności od rodzaju i rozmiaru wykroczenia, może grozić kara grzywny od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

 

Gdzie szukać pomocy?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy. Jeśli jako pracownik uważasz, że twoje prawa są łamane, możesz zgłosić się do PIP i uzyskać bezpłatną poradę prawną. Porady udzielane są osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenia dotyczące naruszenia praw pracowniczych mogą być skierowane do PIP za pośrednictwem tradycyjnej poczty bądź e-maila. Jednakże, warto zaznaczyć, że informacje identyfikujące osobę składającą skargę są objęte ochroną. PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) może poinformować pracodawcę o kontroli przeprowadzonej w związku ze skargą na konkretnego pracownika tylko wtedy, gdy PIP otrzyma pisemną zgodę od osoby składającej skargę.

 

Jak skutecznie dochodzić swoich praw?

Czasem zgłoszenie do PIP może nie wystarczyć. Jako pracownik, którego prawa zostały naruszone, masz również prawo złożyć pozew do sądu pracy. Tu jednak warto poprosić o pomoc adwokata. Przedstawiciele tego zawodu, specjalizujący się w prawie pracy mogą pomóc nie tylko we wspomnianym sądzie, ale również w składaniu odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń warunków pracy i płacy, w sprawach dotyczących likwidacji stanowiska, w kwestiach ubiegania się o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, czy też w dochodzeniu roszczeń w zakresie odszkodowań. 

Pamiętaj, że edukacja jest kluczem do ochrony praw pracowniczych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby na bieżąco być świadomym swoich praw i znać dostępne kanały dochodzenia ich ochrony. W razie wątpliwości warto skontaktować się z https://adwokatjaniga.pl.

WhitePress Prawa