Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pracownicze Plany Kapitałowe już zaczęły działać w największych przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 250 pracowników. Wraz z początkiem roku 2020 roku program będą musiały wdrożyć mniejsze firmy, w których pracuje więcej niż 50 osób. Już teraz pracodawca powinien sprawdzić wiedzę pracowników o nowym systemie oszczędzania.

 

W dużych firmach, gdzie PPK już działa, 47% pracodawców zadeklarowało, że pracownicy u nich zatrudnieni nie zamierzają przystąpić do programu. Tylko 7% przedsiębiorców stwierdziło, że osoby u nich pracujące z pewnością zapiszą się do PPK, natomiast 46% uznało, że trudno przewidzieć decyzje pracowników.

Wdrożeniem PPK jest zainteresowanych 47% zatrudnionych, 46% osób z kadry menadżerskiej i 33% organizacji pracowniczych. Zdaniem ośmiu na dziesięciu pracodawców większość osób zatrudnionych w ich organizacji nie ma wiedzy lub zna niewiele faktów na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Bardzo wysoki poziom wiedzy o PPK ma tylko 5% pracowników, wysoki – 13%, a średni – 34%. Bardzo niską wiedzę o programie ma aż 14% ankietowanych przez firmę KPMG pracowników, a niską – 31% respondentów. Duża część zatrudnionych (34%) uznała swój poziom wiedzy o PPK za średni. Dodatkowo 74% badanych przyznała, że ma świadomość wpływu PPK na swoje wynagrodzenia. Takiej wiedzy nie posiada 23% pracowników.

– Pracownicze Plany Kapitałowe zostały stworzone, aby wspomóc pracowników w oszczędzaniu długoterminowym. Do programu sukcesywnie mają dołączać wszystkie firmy – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info.

– Jako pierwsze PPK musiały wdrożyć największe przedsiębiorstwa, a teraz nadchodzi kolej na mniejsze, firmy zatrudniających więcej niż 50 i mniej niż 249 pracowników. Wraz z początkiem 2020 roku takie podmioty będą musiały znaleźć odpowiednią instytucję finansową, podpisać z nią umowę, a także zapisać do PPK pracowników oraz poinformować ich o programie. To wymaga wielu przygotowań i załatwienia spraw formalnych oraz organizacyjnych – podkreśla ekspert.

 

 

PPK – na czym polega?

Pracodawcy, którzy z początkiem 2020 roku uruchomią PPK w swoich firmach, już teraz powinni przekazać pracownikom jak najwięcej informacji o programie. Na początek wystarczą informacje podstawowe, które z czasem trzeba rozszerzyć. Organ zatrudniający powinien podkreślić, że Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy, w którym na prywatnych kontach uczestników będą gromadzone składki pochodzące z wynagrodzenia pracownika, od pracodawcy oraz od państwa. Ze środków tych pracownik skorzysta bez żadnych potrąceń po ukończeniu 60. roku życia. Wtedy będzie mógł jednorazowo wypłacić 25% odłożonej kwoty. Reszta pieniędzy zostanie podzielona na raty i będzie wypłacana co miesiąc przez minimum 10 lat.

Sam pracodawca musi wiedzieć, że do PPK należy zapisać osoby zatrudnione na umowę o pracę, zleceniobiorców, osoby wykonujące pracę nakładczą lub chałupniczą, a także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielczych kółek rolniczych oraz członków rad nadzorczych.

W programie nie mogą uczestniczyć cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce, studenci wykonujący pracę na umowę zlecenie oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Oszczędzanie w PPK może rozpocząć każdy zatrudniony w wieku od 18 do 55 lat. Osoby, które skończyły 55 lat, mogą także uczestniczyć w programie, jednak w tym celu muszą złożyć specjalne oświadczenie. Więcej można się dowiedzieć na stronie https://ppk.info/baza-wiedzy/.

 

 

Jak oszczędzać z PPK?

Wszystkimi formalnościami związanymi z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zajmuje się pracodawca. To on w porozumieniu z pracownikami wybiera instytucję finansową, która będzie zarządzała i prowadziła konta uczestników. Dodatkowo w imieniu osób zatrudnionych przedsiębiorca zawiera dwie umowy z wybraną organizacją. W momencie zawarcia umowy pracownicy automatycznie zostają zapisani do PPK.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, aby jednak się z niego wypisać, należy złożyć odpowiednią deklarację. Proces zapisywania do PPK odbywa się co 4 lata, w związku z tym każdy, kto nie chce oszczędzać w programie, musi po raz kolejny składać oświadczenie.

W ramach programu PPK na konta uczestników wpływają co miesiąc składki, które są naliczane od wynagrodzenia brutto pracownika. Zatrudniony może odkładać składkę podstawową 2% swojej pensji brutto lub zwiększyć składkę o kolejne 2%. Za każdego uczestnika PPK pracodawca musi dokonywać wpłaty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto zatrudnionego. Składkę może także podwyższyć o 2,5%. Każdy pracownik, który zapisze się do Pracowniczych Planów Kapitałowych i pozostanie w nich minimum 3 miesiące, otrzyma od państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Zaplanowano również dopłatę dla osób, które zostaną dłużej w programie. Na ich konto co roku wpłynie dopłata w wysokości 240 zł. Środkami zgromadzonymi w PPK będą zarządzały wybrane instytucje finansowe, które mogą inwestować pieniądze w Funduszach Zdefiniowanej Daty.

To podstawowe informacje, które należy przekazać pracownikom jak najszybciej. W kolejnym etapie szkolenia warto skorzystać również ze wsparcia instytucji finansowej, która zostanie wybrana do zarządzania kontami PPK. Osoby zatrudnione powinno przekonać do uczestnictwa w PPK przede wszystkim to, że Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby pomnażać oszczędności, które staną się zabezpieczeniem finansowym na emeryturze. Istotne jest także to, że każdy pracownik odkładający systematycznie środki w PPK ma szansę zgromadzić dość wysoki kapitał, który dodatkowo będzie pomnażany przez inwestycje w fundusze.