Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

JaPNGWspółczesna rzeczywistość i szybko zmieniające się warunki rynkowe wymagają od praktyków biznesu błyskawicznej reakcji i dostosowania narzędzi przewagi konkurencyjnej do zachodzących zmian w świecie gospodarki.

W obecnej chwili nie jest to łatwe zadanie ponieważ przewaga konkurencyjna nie ogranicza się jedynie do usług czy produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo czy odpowiednią reklamę. Ważnym i niestety nadal niedocenionym elementem jest wiedza. Unikatowe oraz niecodzienne myślenie jest istotnym fundamentem budującym kapitał intelektualny. Konkurencja wymusza niejako na nas nieszablonowe myślenie i nastawienia naszego biznesu na cechy oraz rozwiązania budujące kapitał niematerialny naszej firmy. Kiedy myślimy ta firma jest liderem chcemy widzieć m.in. innowacyjność połączoną z elastycznością ale również unikalną i trudną do zduplikowania wiedzę.

 Tak na prawdę ze względu na różne grupy docelowe prowadzonej działalności konkurencyjność powinna być oceniana wielopłaszczyznowo. Dla przykładu klienci najczęściej ograniczają się do oceny produktu ze względu na jego atrakcyjność. Grupa akcjonariuszy czy interesariuszy ocenia przedsiębiorstwo przez pryzmat ogólnego sukcesu firmy.

 Oczywistym jest, że nowoczesne przedsiębiorstwa wciąż szukają materialnych rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie przewagi na konkurentami. Nieliczni jednak wykorzystują zasoby intelektualne jako asa w rękawie generującego pozytywne wartości firmy.

 Elementy które składają się na kapitał intelektualny są zmienne. Literatura nie podaje jednolitej definicji samego pojęcia kapitału ale z całą pewnością można założyć, że składają się na niego taki elementy jak: wiedza, doświadczenie, technologia i innowacje, relacje z klientami, kontrahentami, profesjonalne umiejętności dające organizacji przewagę. Wiedza oraz umiejętności przekładają się na wartość firmy.

 Przykładem firmy wykorzystującej kapitał ludzki jest Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  Wartości wyrażane przez firmę promują kapitał ludzki jako fundamentalny składnik kapitału intelektualnego. Elementy te są ściśle związane z człowiekiem oraz jego umiejętnościami. Zdolnością do stawiania czoła powierzonym zadaniom, rozwiązywania problemów oraz kreowania pozytywnych relacji międzyludzkich opartych przede wszystkim na zaufaniu. Źródłem wiedzy w każdym przedsiębiorstwie są ludzie oraz idąca za nimi wiedza i doświadczenia. Tracąc pracownika tracimy wiedzę. Spółka Provema równorzędnie z kapitałem ludzkim stawia na kapitał procesowo - organizacyjny. Mówiąc prościej na każdym etapie pracownicy mogą liczyć ne pełne wsparcie oraz możliwość rozwoju i uzyskiwanie dodatkowych kompetencji popartymi certyfikatami czy patentami.

"Provema to zdecydowanie nie jest standardowy pracodawca. Każdego dnia poznajemy swoje możliwości i umiejętności, których często sami byśmy nie wykorzystali. Mamy realny wpływ na rozwój spółki" - mówi Monika Krukowska, Project Manager w Provemie.

 Skąd więc pomysł na przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem kapitału intelektualnego naszego przedsiębiorstwa? Atrybuty dzięki którym się odznaczamy odgrywają ogromną rolę. Umiejętne wykorzystanie posiadanej wiedzy tworzy niematerialną wartość, którą stale możemy zwiększać. Niepowtarzalność trudna do skopiowana oraz elastyczne podejście do biznesu w cenie wysoko na liście cech pożądanych w niemal każdej organizacji.