Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Niezależnie od tego, jak dobrze jest przygotowane miejsce do pracy, w zakładzie zawsze może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Bardzo ważna jest w takich sytuacjach wiedza z zakresu BHP, dzięki której można szybko udzielić potrzebnej pomocy oraz sprawnie przygotować wymaganą dokumentację powypadkową.

 pracawypadek.jpg

Czym jest wypadek przy pracy?

Jest to każda sytuacja, która ma związek z wykonywaniem obowiązków służbowych, w wyniku której doszło do urazu pracownika albo jego śmierci. Wypadek przy pracy jest wydarzeniem nagłym, a jego przyczyną jest jakiś czynnik zewnętrzny, jak na przykład źle zabezpieczona maszyna czy mokra nawierzchnia podłogi. Wypadki przy pracy kwalifikuje się jako lekkie, ciężkie albo śmiertelne. Nieszczęśliwe wydarzenia z udziałem co najmniej dwóch osób określane są jako wypadek zbiorowy. Do wypadku najczęściej dochodzi z powodu niewłaściwej organizacji pracy/stanowiska pracy oraz przez nieprawidłowe zachowanie pracownika, a także z przyczyn technicznych.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Priorytetem jest oczywiście udzielenie pomocy poszkodowanemu, ale na tym obowiązki pracodawcy się nie kończą. Musi on przede wszystkim zgłosić wypadek i dopiero po tym podejmowane są dalsze kroki, prowadzące do rozwiązania sprawy. Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który określa przyczyny i okoliczności wypadku. Ponadto do zespołu powypadkowego należy przygotowanie protokołu powypadkowego – są to różnego rodzaju dokumenty, które odnoszą się do zgłaszanego wypadku. Dzięki kursom BHP organizowanym przez EkoFit pracodawca zyskuje całą niezbędną wiedzę w tym zakresie.

Protokół zwykle obejmuje fotografie z miejsca wypadku, informacje zebranie od świadków wypadku w oraz poszkodowanej osoby, opinię lekarza, ekspertyzy biegłych, jeśli sprawa wypadku ma trafić do sądu, roszczenia rodziny ofiary. Kiedy protokół powypadkowy zostanie zatwierdzony, powstaje statystyczna karta wypadku, która wysyłana jest do Głównego Urzędu Statystycznego. Oferta EkoFit obejmuje także pomoc przy tworzeniu pisemnej dokumentacji, powołanie komisji powypadkowej oraz załatwienie spraw urzędowych (m.in. wypełnienie wniosków do ZUS i wysłanie dokumentów do GUS). Po zakończeniu tych wszystkich prac, mając szeroki obraz wypadku, można na tej podstawie wdrożyć nowe, jeszcze skuteczniejsze środki bezpieczeństwa.

WhitePress Prawa