Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Holandia i Kanada są w czołówce miejsc na świecie zapewniających różnorodność, sprawiedliwość i integrację (DEI) w miejscu pracy – wynika z najnowszego badania Inclusion Index 2022 (Kantar). Polska powoli robi postępy. Nieoczekiwany rozwój sytuacji na świecie (i w regionie Środkowej Europy) będzie wiązał się z napływem imigrantów, przedstawicieli innych języków, zwyczajów, innego kręgu kulturowego. Osoby te, trafiając na polski rynek pracy, do przedsiębiorstw czy instytucji, stawią ogromne wyzwanie przed pracodawcami.

 

Polska powoli wprowadza zmiany

Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na inkluzywną rewolucję i zauważą prawa mniejszości oraz szanse, jakie dla ich firm stwarza różnorodność? Obowiązek wprowadzania zmian w zakresie inwestycji w politykę różnorodności, równości i włączenia (DEI) w ramach dyrektyw UE to jeden z kluczowych elementów presji na polskie firmy. Inny, to chęć zadbania o dobry wizerunek firmy jako pracodawcy.

 

Coraz więcej marek, korporacji i przedsiębiorstw do swojej polityki dokłada ideę „Diversity and Inclusion”, prowadząc szereg działań na rzecz wspierającego podejścia do każdego pracownika i klienta.

 

- Dzisiaj, akceptacja różnorodności jest dla pracowników ważniejsza niż kiedykolwiek a inkluzywne środowisko pracy staje się standardem, od tego może zależeć sukces firmy w dłuższej perspektywie. Poprzez lepsze zrozumienie tego jak ewoluuje środowisko pracy oraz jak zmieniają się akcenty w oczekiwaniach różnych generacji pracowników, możemy jako pracodawca lepiej określić swoją strategię w tym obszarze. Świadomość tego, na czym zależy naszym pracownikom, daje nam możliwość skoncentrowania się na inicjatywach wykorzystujących potencjał, jaki niesie różnorodność oraz tworzeniu dodatkowej wartości dla naszych pracowników, marek, biznesu oraz społeczności, których jesteśmy częścią – podkreśla Dorota Pałysewicz, ekspert i dyrektor ds. HR w firmie Brown-Forman Polska.

 

Pracownicy domagają się (46 proc.) zmian systemowych i namacalnych działań firm w zakresie Diversity, Equity, Inclusion (DEI). W obliczu walki o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać tych działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami – uważa Nadach Musungu, z firmy Kantar. Pierwszą piątkę krajów, które najbardziej sprzyjają integracji różnych grup społecznych w miejscu pracy stanowią Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania, Kanada.

 

Jak wynika z badania 25 proc. pracowników na całym świecie jest skłonna lub zdecydowanie skłonna zrezygnować z pracy w obecnej firmie z powodu braku integracji lub wskutek doświadczanej dyskryminacji. Im młodszy pracownik (poniżej 35 roku życia) tym odsetek ten wzrasta – do 34 proc. W przypadku osób identyfikujących się jako LGBTQ+. Wynosi 39 proc. Firmy reagują jednak na to zjawisko.

 

Droga Polski do światowej czołówki jest jednak długa…Obserwacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazują, iż polska praktyka zarządzania różnorodnością, równością i inkluzją wprowadza zmiany powoli. Widać to choćby po danych z warszawskiej giełdy, gdzie w 2022 roku kobiety stanowiły jedynie 25 proc. członków rad nadzorczych w największych spółkach giełdowych tworzących indeks WIG20, czyli sporo poniżej średniej dla największych spółek w krajach Unii Europejskiej (32 proc.). W zarządach kobiety miały tylko 15 proc. udział…. Sytuacja była jeszcze gorsza w mniejszych spółkach (mWIG40,) gdzie udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych wynosił 14 proc. Tylko 30 proc. firm podejmuje świadome działania zarządzania różnorodnością, a zaledwie kilka procent firm w Polsce ma wypracowany formalny dokument strategii DEI.

 

Wydaje się zatem, że przykład powinien iść z zagranicy, gdzie temat DEI stanowi jeden z podstawowych filarów strategii firm. - Różnorodność i inkluzywność są głęboko zakorzenione w wartościach naszej firmy. Pracownicy muszą mieć pewność, że w codziennej pracy mają wpływ i mogą stawać się najlepszą wersję siebie, bez względu na to, którą generację reprezentują. W ostatnich latach szczególnie ważna stała się troska o zdrowie psychiczne i umiejętności radzenia sobie ze stresem, stąd popularność różnorodnych rozwiązań dającym pracownikom bezpieczne środowisko do rozmowy, informacje i narzędzia w tym zakresie – uważa Dorota Pałysiewicz, reprezentująca amerykańską firmę z branży dystrybucji alkoholi.

 

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Aon Hewitt wśród pracowników firmy Brown-Forman, które wykazało, iż do najbardziej cenionych, pozapłacowych benefitów należy akceptacja indywidualnych różnorodności (80 proc.), współpraca w zespołach i pomiędzy nimi (85 proc.), różnorodność i dopasowanie zadań (79 proc.), jak również kładzenie dużego nacisku na odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu (79 proc.).

 

Inclusion Index – indeks integracji – pozwala wyłonić kraje i branże najbardziej sprzyjające poszanowaniu różnorodności i zapewnieniu warunków sprzyjających integracji w miejscu pracy. Raport przygotowany został w 2022 roku na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego z udziałem prawie 13 tys. pracowników w 13 krajach i 24 branżach.

 

Jak wybrać miejsce na spotkania firmowe i imprezy integracyjne w Warszawie? Podpowiadamy!

WhitePress Prawa