Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
W obliczu zmieniającego się rynku pracy, zadaniem każdego pracodawcy staje się przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników. Z okazji Walentynek, Gi Group Holding przeprowadziło badanie mające na celu zrozumienie, co skłania pracowników do pozostania w jednym miejscu pracy, a także co może ich skłonić do zmiany.

Według danych zebranych podczas ankiety w lutym br., aż 43% pracujących pozostaje przy swoim obecnym pracodawcy przez ponad 3 lata. To sugeruje pewną stabilność na rynku pracy, jednakże istnieje również znaczna grupa pracowników gotowych na zmianę, o ile warunki będą odpowiednie. Co ciekawe, atmosfera w zespole okazała się ważna dla 27,5% respondentów, równie istotna jak wynagrodzenie.

 

Stabilność a mobilność zawodowa

Analiza danych pokazuje, że część pracowników ceni stabilność zatrudnienia, jednakże istnieje również grupa otwarta na nowe wyzwania. 34% respondentów zdecydowało się na zmianę pracy raz, a 21% dwukrotnie lub trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. To dowodzi, że mimo preferowania stabilności, istnieje potrzeba rozwoju zawodowego i poszukiwania nowych możliwości.

Grzegorz Gojny, dyrektor regionalny Gi Group Poland S.A., podkreśla znaczenie świadomej mobilności zawodowej, która może być efektem dążenia do satysfakcjonującego zatrudnienia lub adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy.

 

Kluczowe czynniki przyciągające i zatrzymujące pracowników

Według wyników ankiety, wynagrodzenie nadal pozostaje głównym czynnikiem decydującym o pozostaniu lub zmianie pracy, zgłoszonym przez 36% respondentów. Jednakże, dla 27,5% osób istotną rolę odgrywa atmosfera w zespole, co podkreśla znaczenie dobrych relacji międzyludzkich i zdrowego środowiska pracy.

Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment, zaznacza, że pozytywna atmosfera w miejscu pracy może przyczynić się do większej lojalności pracowników, co wpływa na stabilność zatrudnienia i reputację pracodawcy.

 

Wnioski dla pracodawców

W obliczu zmieniających się oczekiwań pracowników, pracodawcy muszą zwrócić uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale także na budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, promowanie rozwoju zawodowego oraz dbanie o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Inwestowanie w te obszary może przynieść korzyści w postaci lojalnych pracowników, gotowych na długoterminową współpracę.

Podsumowując, kluczem do przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych pracowników jest zrozumienie ich oczekiwań oraz odpowiednie dostosowanie strategii rekrutacyjnej i zarządzania personelem. Tylko w ten sposób pracodawcy będą mogli skutecznie konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

 

Benefity: połowa pracowników chce premię

WhitePress Prawa